скачать рефераты
скачать рефераты

Меню

скачать рефераты

скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты
скачать рефераты

История и исторические личности

скачать рефераты
Нумізматика та нумізматичні джерела
Нумізматика та нумізматичні джерела Реферат на тему: Нумізматика та нумізматичні джерела Зміст 1. Вступ. Нумізматика як допоміжна історична дисципліна 2. Виникнення нумізматики, оформлення її в н...
Нэпманы Сибири в 1920-е гг.
Нэпманы Сибири в 1920-е гг. Управление образования Администрации Центрального района Муниципальное общеобразовательное учреждение Экономический лицей Реферат по теме: «Нэпманы Сибири в 1920-е гг....
Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс 32 Нюрнбергский процесс над главными нацистскими пр е ступниками и его уроки. СОДЕРЖАНИЕ Введение - 2 - Раздел 1 - 3 - 1.1 Предыстория Нюрнбергского процесса - 3 - 1.2 Нюрнбе...
Нюрнбергский процесс над нацистскими военными преступниками
Нюрнбергский процесс над нацистскими военными преступниками 39 Курсовая работа Нюрнбергский процесс над нацистскими военными преступниками. СОДЕРЖАНИЕ: Введение. 3 Нюрнбергский процесс. 5 Обвинит...
Нюрнберзький процес та його уроки
Нюрнберзький процес та його уроки 41 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет Кафедра всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії КУР...
Нясвіж – скарбонка таямніц
Нясвіж – скарбонка таямніц Нясвіжскі замак. Ноч. Нястомныя гадзіннікі, якія 15 хвілін таму адзванілі поўнач, зноў парушаюць цішыню велічных маўклівых пакояў, і, быццам нарадзіўшыся з гэтага шматг...
Німецька окупація України
Німецька окупація України Розчленування території України та життя людей На світанку 22 червня 1941 року, згідно з директивою №21(план Барбаросса), вермахт напав на територію СРСР. Сталін проголо...
Німецька окупація України: пограбування мирного населення та відносини з євреями
Німецька окупація України: пограбування мирного населення та відносини з євреями Реферат на тему: Німецька окупація України: пограбування мирного населення та відн о сини з євреями Розграбування...
Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіограф
Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіограф Німецька освітня політика на окупованій території України (1941-1944 рр.) в історіографії Друга світова вій...
Німеччина в період Веймарської республіки
Німеччина в період Веймарської республіки Міністерство освіти і науки України ПВНЗ«Европейский університет» Черкаська філія Реферат З всесвітньої історії На тему: Німеччина в період Веймарської р...
Німеччина після Другої світової війни
Німеччина після Другої світової війни Німеччина після Д ругої світової війни Зміст Вступ 1) Потсдамська конференція про майбутнє Німеччини 2) Створення ФРН: державно-правовий розвиток Висновки Сп...
Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст.
Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст. 3 Реферат на тему Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст. План 1. Німецька держава - по два боки стіни 3 2. Еволюція італійського суспільства, по...
Німеччина у другій половині ХІХ ст.
Німеччина у другій половині ХІХ ст. Реферат на тему: Німеччина у ІІ половині ХІХ ст. Д ати і персоналії 1949 р. - розкол Німеччини, утворення ФРН і НДР Жовтень 1990 р. - об'єднання Німеччини КОЛЬ...
О Цицероне
О Цицероне О Цицероне (источник: Бейкер Дж . Август. Первый император Рима / пер. с англ. Н.А. Поздняковой. - М.: Центрполиграф, 2003. - 346 с.) Являясь сторонником республиканского строя, Цицеро...
О месте и роли наследия ВХУТЕМАСА
О месте и роли наследия ВХУТЕМАСА 52 Содержание Введение 1. О месте и роли наследия ВХУТЕМАСА 2. Проблемы и этапы формирования и развития ВХУТЕМАСА - ВХУТЕИНА 2.1 Проблемная ситуация в искусстве...
О роли Елецкого купечества в становлении и развитии города Ельца
О роли Елецкого купечества в становлении и развитии города Ельца 18 Реферат По дисциплине: Краеведение. По теме: О роли елецкого купечества в становлении и развитии города Ельца. Выполнила: Сулеи...
О соотношении сил в Туапсинской оборонительной операции
О соотношении сил в Туапсинской оборонительной операции О соотношении сил в Туап синской оборонительной операции Туапсинская оборонительная операция относится к числу крупнейших операций советски...
ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України Юрій Романишин, кандидат історичних наук, завідувач відділу періодичних видань Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефани...
Оазисы рыночной торговли России в первой половине 1930-х годов
Оазисы рыночной торговли России в первой половине 1930-х годов Оазисы рыночной торговли России в первой половине 19 30-х годов Господствующей формой товарооборота в первой половине 30-х годов был...
Об армянских притязаниях к Гарабагу и планах Российской империи по созданию марионеточного Армянского царства и христианского Албанского государства на территории Азербайджана в 80-е гг XVIII в.
Об армянских притязаниях к Гарабагу и планах Российской империи по созданию марионеточного Армянского царства и христианского Албанского государства на территории Азербайджана в 80-е гг XVIII в....
Об'єднання російських земель навколо Москви
Об'єднання російських земель навколо Москви 3 ЗМІСТ: Вступ Розділ 1 1.1 Москва як центр формування Московського Князівства 1.2 Формування московського князівства 1.3 Політика Калити 1.4 Князь Дми...
Обеспечение сохранности уникальных документов: пути и возможности архивов
Обеспечение сохранности уникальных документов: пути и возможности архивов ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА ОТРАСЛЕВО...
Обзор военных действий в Северной войне (1700–1721 гг.)
Обзор военных действий в Северной войне (1700–1721 гг.) 16 РЕФЕРАТ по курсу «Военная история» по теме Обзор военных действий в Северной войне (1700-1721 гг.) 1. Начало Северной войны В первой пол...
Обзор истории Монголии и ее этнического своеобразия
Обзор истории Монголии и ее этнического своеобразия 2 Обзор истории Монголии и ее этнического своеобразия Введение При слове «Монголия» воображение рисует нескончаемые пески, караваны верблюдов,...
Облик Астрахани в царствовании Петра
Облик Астрахани в царствовании Петра Медленно, но неуклонно строилась, крепла и ширилась Астрахань. Заключались всевозможные договоры на каменное строительство. Нанимались лучшие мастера. Особенн...
Оборона Брестской крепости
Оборона Брестской крепости Министерство образования и науки Российской Федерации Дальневосточный государственный университет Филиал в г. Уссурийске Факультет высшего профессионального образования...
Оборона Новороссийска
Оборона Новороссийска Оборона Новороссийска Организация обороны Новороссийска. В связи с выходом немецко-фашистских войск в район Краснодара и возникшей угрозой их прорыва на туапсинском и новоро...
Оборона Севастополя
Оборона Севастополя Введение Стоит над Черным морем Севастополь, дважды увенчанный славой двух своих оборон, и эта слава, подобно двойной звезде, сверкает на вечном небе истории нашей страны, - п...
Оборона Шипки
Оборона Шипки Курсовая работа по Истории Румын ии На тему “Оборона Шипки” Выполнил : Вербульский Владимир Руководитель : Уханова Ольга Антоновна Кишинёв, 2003год План: Введение Переход к обороне...
Образ Н.М. Ядринцева в культурной памяти потомков
Образ Н.М. Ядринцева в культурной памяти потомков 99 СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Образ Н.М. Ядринцева в общественном мнении второй половины XIX - начала XX в. 1.1 Биография публициста как модель...
Образование Индийского Национального Конгресса и его деятельность
Образование Индийского Национального Конгресса и его деятельность Дипломная работа по теме: Образование Индийского Национального Конгресса и его деятельность Содержание Введение Глава 1. Освободи...
Образование Киевской Руси
Образование Киевской Руси РЕФЕРАТ Образование Киевской Руси План Русь и норманны Норманнская и антинорманнская теории «Повесть временных лет» - важнейший исторический источник «Эпоха викингов» За...
Образование Киевской Руси в отечественной и зарубежной историографии
Образование Киевской Руси в отечественной и зарубежной историографии Образование Киевской Руси в отечественной и зарубежной историографии Изучение истории любого государства начинается со времени...
Образование Московского государства
Образование Московского государства Тема: Образование Московского г осударства Подготовила: Юрова Елена Преподаватель: Кузнецова О.Н. Припомним обстоятельства политической жизни Суздальско-Владим...
Образование ООН. Нюрнбергский процесс
Образование ООН. Нюрнбергский процесс Белорусский торгово-экономический универс итет потребительской кооперации К афедра Ф илософии и истории О бразование ООН. Н юрнбергский процесс Выполнила: Ст...
Образование СССР
Образование СССР 2 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Тема: Образование СССР Содержание: Введение ………………………………………………………………………….3 1. Первый этап Федеративных отношений……………………………..……....4 2. Планы дальнейшего объ...
Образование СССР
Образование СССР Реферат «Образование СССР» Февральская революция 1917 года была стихийным взрывом недовольства масс, доведенных до отчаяния лишениями войны и явной несправедливостью в распределе...
Образование СССР и дальнейшее национально-государственное строительство
Образование СССР и дальнейшее национально-государственное строительство ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА...
Образование Сефевидского феодального государства в XVI веке
Образование Сефевидского феодального государства в XVI веке Реферат Образование Сефевидского феодального государства в XVI веке 1. Г осударство Сефевидов В конце XV -- начале XVI века народы, зас...
Образование ТУАК и основные направления деятельности
Образование ТУАК и основные направления деятельности План План 1 Введение 2 Глава 1. Образование ТУАК и основные направления деятельности. 5 1.1 Образование ТУАК 5 1.2 Деятели ТУАК. 7 1.3 Научные...
Образование Украинской Центральной Рады и сущность ее политической программы
Образование Украинской Центральной Рады и сущность ее политической программы КРЫМСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА РЕФЕРАТ по курсу «ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА» на тему «Образование Украинской Центральной Рад...
Образование Хазарского каганата
Образование Хазарского каганата 2 Образование Хазарского каганата Введение Несколько десятилетий господства в предкавказских степях оногуров, а затем и савир в значительной степени изменили этнич...
Образование Чехословакии в 1918 г.
Образование Чехословакии в 1918 г. 3 Содержание Введение 1. Предпосылки образования Чехословацкой Республики 2. Образование Чехословацкой республики 3. Роль Томаша Массарика в образовании Чехосло...
Образование абсолютной монархии в России
Образование абсолютной монархии в России 22 Содержание Введение……………………………………………………………… 3 I. Причины образования абсолютной монархии в России………... 6 II. Реформы Петра I………………………………………………….. 9 -В...
Образование белорусской национальной государственности. Провозглашение БНР и БССР
Образование белорусской национальной государственности. Провозглашение БНР и БССР 1 8 УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ « Белорусский институт правоведения» Зачетная книжка № 87 Вариант № 6 Контрольная рабо...
Образование болгарского национального государства
Образование болгарского национального государства Размещено на http://www.allbest.ru/ Образование болгарского национального государства План 1. Сан-Стефанский прелиминарный договор. Берлинский тр...
Образование в России XIX века
Образование в России XIX века 28 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Дальневосточный аграрный университет Кафедра истории. Реферат Тема: Образование в России ХIХ в. Выполнил: ст...
Образование единого государства южных славян
Образование единого государства южных славян ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА ЮЖНЫХ СЛАВЯН 1. П роцесс борьбы за образование государства Югосла вия в годы Первой мировой войны В Австро-Венгрии ста...
Образование единого централизованного российского государства (XIV-XVII вв.)
Образование единого централизованного российского государства (XIV-XVII вв.) Курс «Отечественная история» Лекция: ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ( XI V - X V II вв....
Образование и политическая эволюция Древней Руси
Образование и политическая эволюция Древней Руси Реферат «Древняя Русь» Ранняя история славян восстанавливается по отрывочным сведениям древних летописей и археологическим данным, которые весьма...
Образование и приход к власти фашистской партии в Италии (1918 - 1922 гг.)
Образование и приход к власти фашистской партии в Италии (1918 - 1922 гг.) 4 Содержание Введение 3 Глава 1. Зарождение и распространение фашистской идеологии 6 Глава 2. Приход фашистской партии к...
Образование и развитие единого Российского государства в XV-XVI вв.
Образование и развитие единого Российского государства в XV-XVI вв. Введение Проблема образования единого Российского государства принадлежит к ключевым в исторической науке. Различные историческ...
Образование и распад империи Тамерлана
Образование и распад империи Тамерлана 40 Министерство образования и науки Украины Институт востоковедения и международных отношений «ХАРЬКОВСКИЙ КОЛЛЕГИУМ» Кафедра международных отношений КУРСОВ...
Образование и распад империи Тимура
Образование и распад империи Тимура 13 План 1 Введение. 2 Мавераннахр, освобожденный Тимуром от монголов. 3 Тимур и эмир Хуссейн. 4 Тимур - правитель Мавераннахра и Тимуридской империи. 5 Завоева...
Образование польского государства
Образование польского государства 1 Министерство образования и науки Украины Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского Исторический факультет Кафедра новой и новейшей истории КУРС...
Образование приказной системы управления в Русском государстве
Образование приказной системы управления в Русском государстве МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования КУЗБАССКИЙ ГОСУ...
Образование централизованного государства на Руси
Образование централизованного государства на Руси 1. Предпосылки, ход и особенности образования центра лизованного государства на Руси Тенденции к объединению русских земель в единое государство...
Образование, культура и быт населения Урала в первой половине XIX века
Образование, культура и быт населения Урала в первой половине XIX века Образование, культура и быт населения Урала в первой половине XIX века Образование и грамотность После принятия в 1804 г. «У...
Обстановка в Латинской Америке во второй половине 60-х годов
Обстановка в Латинской Америке во второй половине 60-х годов Реферат по истории на тему: Обстановка в Латинской Америке во второй половине 60-х годов 2009 Экономическое положение. Итоги «Союза ра...
Обучение истории
Обучение истории Предмет и задачи методики обучения истории Сколько бы лет учитель истории ни преподавал, он все но время сам продолжает учиться; старая латинская поговорки гласит: «Пока учим --...
Общая характеристика Смуты в России начала XVII века
Общая характеристика Смуты в России начала XVII века 1 8 Общая характеристика Смуты в России начала XVIIв. Начало Нового времени было переломным и России. Здесь завершился процесс создания единог...
Общая характеристика школьных программ по истории
Общая характеристика школьных программ по истории 9 Введение Документом, который определяет изучение курса истории, является учебная программа. Она и определяет содержание школьного курса изучени...
Общественная жизнь 20-х годов. Образование Союза Советских Социалистических Республик
Общественная жизнь 20-х годов. Образование Союза Советских Социалистических Республик 2 Реферат по истории на тему: Общественная жизнь 20-х годов. Образование СССР Договор об образовании СССР - д...
Общественная жизнь России во второй половине XVIII в
Общественная жизнь России во второй половине XVIII в 1 Министерство образования и науки РК Семипалатинский университет им. М.О.Ауэзова РЕФЕРАТ Тема: Общественная жизнь России во второй половине X...
Общественно политические движения XIX в.
Общественно политические движения XIX в. 2 Содержание Введение……………………………………………………………………….….3 1. Теория «официальной народности». Западники и славянофилы……….5 2. Народники: идеология, основные те...
Общественно-политическая мысль Древней Руси IX-XIII века
Общественно-политическая мысль Древней Руси IX-XIII века 19 Общественно- политическая мысль Древней Руси IX - XIII века Содержание Введение 1 Историография 2 Общая характеристика общественно-поли...
Общественно-политическая мысль в период царствования Ектерины II
Общественно-политическая мысль в период царствования Ектерины II 6 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ИСОМ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА...
Общественно-политические взгляды Л.А. Тихомирова (конец 1880-х – 1910-е годы)
Общественно-политические взгляды Л.А. Тихомирова (конец 1880-х – 1910-е годы) Дипломная работа Общественно-политические взгляды Л.А. Тихомирова ( конец 1880-х - 1910-е годы ) Содержание Введение...
Общественно-политические движения в России в XIX веке
Общественно-политические движения в России в XIX веке 3 Реферат на тему Общественно-политические движения в России в XIX в. ПЛАН 1. Движение декабристов 2. Идеология самодержавия. Формирование ли...
Общественно-политический строй Новгорода
Общественно-политический строй Новгорода 2 Содержание Введение 3 Общественно-политический строй Новгорода 4 Заключение 14 Список литературы Введение Русские северо-западные земли привлекают к себ...
Общественно-политическое движение в Украине в 1846–1849 годах
Общественно-политическое движение в Украине в 1846–1849 годах Реферат «Общ ественно-политическое движение в Украине 1846-1849 годах » 1. Общественно-политическое движение 1.1 Великий революционер...
Общественно-политическое движение в Украине в начале ХХ века (1900-1914 гг.)
Общественно-политическое движение в Украине в начале ХХ века (1900-1914 гг.) 17 История Тема: Общественно-политическое движение в Украине в начале ХХ века (1900-1914 гг.) План Введение 1. Возникн...
Общественно-политическое и революционное движение в Молдавии в пореформенный период
Общественно-политическое и революционное движение в Молдавии в пореформенный период Доклад по предмету: «История Молдавии». Общественно-политическое и революционное движение в Молдавии в пореформ...
Общественно-политическое и революционное движение в Молдавии в пореформенный период
Общественно-политическое и революционное движение в Молдавии в пореформенный период 10 Доклад по предмету: История Молдавии Общественно-политическое и революционное движение в Молдавии в пореформ...
Общественно-политическое развитие Ирана при правлении лидеров ислама аятоллы Хаменеи, Рафсанджани и Хатами
Общественно-политическое развитие Ирана при правлении лидеров ислама аятоллы Хаменеи, Рафсанджани и Хатами Оглавление Введение Глава 1. Хаменеи: биография и становления как личность 1.1 Жизнь Сей...
Общественно-политическое развитие России в 60-80 гг. XIX в.
Общественно-политическое развитие России в 60-80 гг. XIX в. 12 Контрольная работа по дисциплине: «История России» на тему: «Общественно-политическое развитие России в 60 - 80 - х годах XIX » Введ...
Общественно-политическое развитие России после Второй мировой войны
Общественно-политическое развитие России после Второй мировой войны 2 Реферат на тему Общественно-политическое развитие России после Второй мировой войны ПЛАН 1. Бремя «холодной войны». 2. Полити...
Общественно-политической мысль
Общественно-политической мысль 15 План 1. Русская общественно-политическая мысль в XVI в 2. Переписка И. Грозного с А. Курбским 3. Иван Пересветов Список использованной литературы 1. Русская обще...
Общественно-экономическое и политическое развитие Украины в 50-60-х гг. ХХ в.
Общественно-экономическое и политическое развитие Украины в 50-60-х гг. ХХ в. 10 Общественно-экономическое и политическое развитие Украины в 50-60-х гг. ХХв. Период с 1953г по 1964г. вошел в исто...
Общественное движение в России XIX века
Общественное движение в России XIX века 11 ПЛАН РАБОТЫ: ВВЕДЕНИЕ. I. ЗАПАДНИЧЕСТВО. II. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО. III. ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ. IV. ПАНСЛАВИЗМ. V. НИГИЛИЗМ. VI. БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ. ЗАКЛЮЧ...
Общественное движение в России в 60-70-е гг. XIX в.
Общественное движение в России в 60-70-е гг. XIX в. РЕФЕРАТ по курсу История России по теме: Общественное движение в России в 60-70-е гг. XIX в. 1. Движение за конституцию После Манифеста 19 февр...
Общественное движение в России при Николае I
Общественное движение в России при Николае I 2 ОТЧЕТ о выполнении практических заданий (Реферат) по курсу Отечественная история ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ ПРИ НИКОЛАЕ I СОДЕРЖЕНИЕ стр. ВВЕДЕН...
Общественные движения России в первой четверти 19 века
Общественные движения России в первой четверти 19 века 34 План Введение 1. Общественно-политическое развитие России в первой половине XIX в. Выбор пути общественного развития 1.1 Общественные дви...
Общественные движения в России в 20-30-е годы XIX века
Общественные движения в России в 20-30-е годы XIX века РЕФЕРАТ на теме: « Общественные движения в России в 20-30-е годы XIX века » 1. Тайные организации декабристов. В начале XIX века в России ож...
Общественный и церковный деятель Симеон Полоцкий и его вклад в распространение "новой" культуры
Общественный и церковный деятель Симеон Полоцкий и его вклад в распространение новой культуры ПЛАН 1. Ведение 2. Богословие и педагогика 3. Борьба со старообрядчеством 4. Творчество Симеона Полоц...
Общественный строй Китая накануне вторжения иностранных государств в ХІХ веке
Общественный строй Китая накануне вторжения иностранных государств в ХІХ веке 6 Реферат по истории Китая ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ КИТАЯ НАКАНУНЕ ВТОРЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ХІХ В. ПЛАН 1. Особен...
Общественный строй казахов в XVI–в начале XVIII веков
Общественный строй казахов в XVI–в начале XVIII веков СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1.Политико-правовые нормы казахского государства 1.1. Внутренняя политика казахских ханов в XVI - XVII веках 1.2. У...
Общественный строй, социальный состав населения и его правовой статус в Древнем Риме
Общественный строй, социальный состав населения и его правовой статус в Древнем Риме 2 Российский Государственный Социальный Университет. Контрольная работа по дисциплине: «История государства и...
Общество и вооруженные силы России в начале XX века
Общество и вооруженные силы России в начале XX века Общество и вооруженные силы России в начале XX века Рубеж веков был переломным временем в истории России. Резкие изменения были заметны во всем...
Общие итоги развития стран востока во второй половине XVII-XІХ в.
Общие итоги развития стран востока во второй половине XVII-XІХ в. Размещено на http://www.allbest.ru/ Общие итоги развития стран востока во второй половине XVII-XІХ в. План 1 Процесс складывания...
Общие особенности греческой экономики
Общие особенности греческой экономики Общие особенности греческой экономики Изгнание персов с северного побережья Эгейского моря, освобождение греческих полисов в черноморских проливах и западной...
Община в Вавилоне в первой половине 2 тыс. до н.э. по Законам Хаммурапи
Община в Вавилоне в первой половине 2 тыс. до н.э. по Законам Хаммурапи 2 Московский государственный областной университет Факультет: истории, политологии и права Специальность: история Контрольн...
Объединение Германии. Политика Бисмарка и становление системы Бисмарка
Объединение Германии. Политика Бисмарка и становление системы Бисмарка ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ДАЛЬНЕ...
Объединение Италии (1848-1870гг.)
Объединение Италии (1848-1870гг.) Федеральное агентство по образованию Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский госуда...
Объединение земель вокруг Москвы
Объединение земель вокруг Москвы Оглавление Введение Глава I. Причины возвышения Москвы в советской историографии Глава II. Москва. Объединение земель вокруг Москвы в исторических обобщениях Ключ...
Объединение русских земель
Объединение русских земель 24 Содержание Введение 2 1. Объединение русских земель вокруг Москвы 4 2. Политическое противоречие в московской жизни XVI века 6 3. Московское государство: между Европ...
Объединительный процесс в сердце Европы: создание единого Германского государства
Объединительный процесс в сердце Европы: создание единого Германского государства 27 Содержание Введение 1. Причины и предпосылки объединения ГДР и ФРГ 2. Объединительный процесс германского госу...
Обычаи и нравы в ХVІІ веке. "Крестьянство: повседневный быт и обычаи"
Обычаи и нравы в ХVІІ веке. Крестьянство: повседневный быт и обычаи 5 Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа№3 Реферат Обычаи и нравы в 17 веке «Крестьянство:...
Обязательственное право средневекового Китая
Обязательственное право средневекового Китая 12 Реферат по теме: Обязательственное право средневекового Китая Обязательственное право - совокупность правовых норм, заключающихся в праве одного ли...
Огузское государство
Огузское государство Содержание 1. Огузы исторических материалов. Этимология 2. Образование Огузского государства 3. Политическая история Огузов 4. Государственное устройство 5. Законы и традиции...
Одежда и мода эпохи средневековья
Одежда и мода эпохи средневековья 9 Одежда и мода эпохи средневековья До ХП-ХШ вв. одежда была весьма однообразной. Платье знати и простолюдинов почти не различалось по покрою и внешнему виду. Со...
Одновременное существование человека и динозавра
Одновременное существование человека и динозавра Тюменский государственный университет Биологический факультет Реферат на тему Одновременное существование человека и динозавра Выполнил: Новичихин...
Окончание и итоги Крымской войны
Окончание и итоги Крымской войны 2 КУРСОВАЯ РАБОТА ОКОНЧАНИЕ И ИТОГИ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ С О Д Е Р Ж А Н И Е: ВВЕДЕНИЕ 3 1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 4 2. ОЦЕНКА ПРИЧИН КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 5 2.1.О сложности вопроса...
Октябрь 1917 г.: переворот, революция, заговор?
Октябрь 1917 г.: переворот, революция, заговор? 3 Кафедра истории и социологии РЕФЕРАТ по отечественной истории Октябрь 1917 г.: переворот, заговор, революция? Мурманск, 2007 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ...
Октябрь 1917 года
Октябрь 1917 года КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Дисциплина: «История общества» Тема: Октябрь 1917 г.» Студентка курса Группа Преподаватель: План 1. Введение 2. Падение самодержавия и проблема исторического...
Октябрьская революция 1917 г.
Октябрьская революция 1917 г. 34 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА: УСЛОВИЯ, ПРИЧИНЫ, ВОЗМОЖНОСТИ 5 1.1. Условия и причины октябрьской революции 1917 года 5 1.2. Февральска...
Октябрьская революция 1917 года
Октябрьская революция 1917 года 1 Московский Институт Коммунального Хозяйства и Строительства РЕФЕРАТ на тему: Октябрьская революция 1917 год а . Выполнила: ст. гр. ПГС 98-532 Лысова Е.И. Москва...
Октябрьская революция 1917г. в России
Октябрьская революция 1917г. в России Говоря об Октябрьской революции 1917г., нельзя не отметить, что она была спровоцирована буржуазно-демократической революцией в феврале того же года. Февральс...
Октябрьская революция в России
Октябрьская революция в России Тема урока : Октябрьская революция в России. (§ 34.) Цели: А) образовательные: -рассмотреть расстановку политических сил в России накануне Октябрьской революции; -п...
Октябрьская революция в России: проблемы, оценки, расстановка политических сил
Октябрьская революция в России: проблемы, оценки, расстановка политических сил 10 Реферат на тему Октябрьская революция в России: проблемы, оценки, расстановка политических сил Еще недавно оценка...
Октябрьская революция. Первые декреты
Октябрьская революция. Первые декреты ПЛАН Введение 1. Курс большевиков на социалистическую революцию. Обострение политической борьбы в России 2. Первые декреты Советской власти Заключение Литера...
Октябрьский переворот в Петрограде. Первые шаги новой власти
Октябрьский переворот в Петрограде. Первые шаги новой власти Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования РЕФЕРАТ Октябрьский переворот в Петроград...
Октябрьское вооруженное восстание 1917 года
Октябрьское вооруженное восстание 1917 года 1 1. Октябрьское воо руженное восстание в Петрограде Глубокие экономические и политические противоречия в стране поставили на очередь дня вопрос о соци...
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде План План 2 В-20. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. III Универсал Центральной Рады. 3 Список литературы 26 В-20.Октябрьское вооруженно...
Октябрьское восстание и II Всероссийский съезд советов
Октябрьское восстание и II Всероссийский съезд советов Реферат «Октябрьское восстание и II Всероссийский съезд советов» I. Октябрьское вооруженное восстание 1.1 Ленинский план вооруженного восста...
Окупація України військами Німеччини та її союзників
Окупація України військами Німеччини та її союзників 7 Реферат з історії України Окупація України військами Німеччини та її союзників ПЛАН 1. Напад Німеччини на СРСР. Оборонні бої в Україні у 194...
Олександр І: людина і державний діяч
Олександр І: людина і державний діяч Зміст Вступ 1. Становлення 2. Сходження 3. Міжнародні відносини 4. Війна 1812 року 5. Відхід в містицизм 6. Аракчєєвщина 7. Освіта в Росії 8. Останні роки Вис...
Олександр Карпеко - педагог, учений, державний діяч
Олександр Карпеко - педагог, учений, державний діяч Михайло Кузьменко, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних і суспільних дисциплін Донецького державного інституту штуч...
Олександр Македонський
Олександр Македонський Реферат з історії на тему: «П оходи Олександра Македонського » Виконав: учень 6 А класу Рогалін Володимир Велетенські завоювання Олександра Македонського забезпечили грекам...
Оливер Кромвель
Оливер Кромвель 7 Министерство образования РБ Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» Кафедра новой и новейшей истории Курсовая работа...
Олимпийские игры и политика
Олимпийские игры и политика Работа по новейшей истории Панкова А. С., гр. ФИ32-05С ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ И ПОЛИТИКА Социальная история - это история общества или история социальных структур, процессов...
Олимпийские игры как проявление самопознания древних греков
Олимпийские игры как проявление самопознания древних греков 17 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №36 Реферат по истории Тема: Олимпийские игры как проявле...
Омские крепости: исторический анализ
Омские крепости: исторический анализ Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» Омские крепости: исторический анализ Омск - 2009 год. План Введение 1. Цели...
Операция "Багратион"
Операция Багратион 4 Ход событий (23 июня - 29 августа 1944 года) Операция Багратион В приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1944 г. были сформулированы задачи Красной Армии на лето и ос...
Описание событий времен Великой Отечественной войны
Описание событий времен Великой Отечественной войны Введение Война - социальное явление, одна из форм разрешения общественно-политических, экономических, идеологических, национальных, религиозных...
Оппозиционное движение в Украине в конце 50-х – 80-х гг. XX века
Оппозиционное движение в Украине в конце 50-х – 80-х гг. XX века План-конспект урока Истории Оппозиционное движение в Украине в конце 50-х - 80-х гг. XX века Цель: рассмотреть оппозиционное движе...
Определение времени возникновения источника
Определение времени возникновения источника БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Исторический факультет Определение времени возникновения источника. Предмет исторической хронологии Контрольная...
Опричная политика Ивана Васильевича Грозного
Опричная политика Ивана Васильевича Грозного Опричная политика Ивана Васильевича Грозного 1. Введение опричнины В начале 1560-х годов обстановка в стране была крайне напряженной. В августе 1560 г...
Опричнина
Опричнина 5 Реферат ОПРИЧНИНА: ПРИЧИНЫ, ХОД, ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Омск - 2007 СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………..………..3 Обстоятельства введения опричнины………………………………..…..4 Причины введ...
Опричнина Ивана Грозного
Опричнина Ивана Грозного Введение Опричнина - система чрезвычайных мероприятий, примененных русским царем Иваном IV Грозным в 1565-1572 во внутренней политике для разгрома боярско-княжеской оппоз...
Опричнина Ивана Грозного: её предпосылки и последствия
Опричнина Ивана Грозного: её предпосылки и последствия Государственная полярная академия Кафедра французского языка и литературы Реферат По дисциплине «Отечественная история» Опричнина Ивана Гроз...
Опричнина и ее последствия для страны
Опричнина и ее последствия для страны 2 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Калужский филиал Кафедра истории Реферат на тему: «Опричнина и ее последствия для стран...
Опричнина на Руси
Опричнина на Руси 16 План Введение 1. Попытка Ивана IV силой установить самодержавие 2. Опричнина. Суть новой опоры государя, ее слабые стороны Заключение Список литературы В ведение Одной из дис...
Органи державної влади Київської Рус
Органи державної влади Київської Рус ПЛАН Вступ 1 Найвищі органи влади: великий князь, княжа рада, феодальні з'їзди. Місцеві органи управління 2 Суд, військо, церковна організація в Київській Рус...
Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)
Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944) Реферат Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944) Після вторгненн...
Организации тяглого населения в Московском государстве в XVI веке
Организации тяглого населения в Московском государстве в XVI веке 2 Реферат на тему ОРГАНИЗАЦИИ ТЯГЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В XVI ВЕКЕ ПЛАН 1. Сосредоточение торговли на посадах. 2...
Организационно-хозяйственное и социальное развитии аграрного комплекса Донбасса в 1950-1980 годах
Организационно-хозяйственное и социальное развитии аграрного комплекса Донбасса в 1950-1980 годах 31 Содержание Введение Организационно-хозяйственное и социальное развитии аграрного комплекса Дон...
Организационное развитие красной армии в 1939-1941 гг. и проблема соотношения сил сторон к началу Великой Отечественной войны
Организационное развитие красной армии в 1939-1941 гг. и проблема соотношения сил сторон к началу Великой Отечественной войны Организационное развитие красной армии в 1939-1941 гг. и проблема соо...
Организация военно-служилого класса Московского гоударства
Организация военно-служилого класса Московского гоударства 2 реферат на тему ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-СЛУЖИЛОГО КЛАССА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА ПЛАН 1. Военные потребности Московского государства. 2. На...
Организация земледельческого пространства в Древней Греции
Организация земледельческого пространства в Древней Греции 1 Организация земледельческого пространства в Древней Греции План Введение Общее положение в сельском хозяйстве Организация производства...
Организация и развитие отечественной исторической науки в 1917 - начале 30-х гг.
Организация и развитие отечественной исторической науки в 1917 - начале 30-х гг. Реферат Организация и развитие отечественной историч еской науки в 1917 - начале 30-х гг. Развитие отечественной и...
Организация системы социальной помощи в период неурожая и голода 1891-1893 гг. (на примере Курской губернии)
Организация системы социальной помощи в период неурожая и голода 1891-1893 гг. (на примере Курской губернии) ГОУ ВПО КГМУ Кафедра философии Курсовая работа по истории Организация системы социальн...
Органы внутренних дел Советского государства в 20-е - 30-е годы ХХ века
Органы внутренних дел Советского государства в 20-е - 30-е годы ХХ века Министерство Внутренних Дел Российской Федерации Белгородский юридический институт Кафедра: государственно-правовых дисципл...
Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.
Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У 1943-1944 РР. Умови воєнного...
Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.) 7 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Алє...
Орден тамплиеров, как субъекта международных отношений XII-XIV веков
Орден тамплиеров, как субъекта международных отношений XII-XIV веков Содержание Глава 1. Феномен средневекового рыцарского Ордена в контексте средневекового католического общества. Социальная, по...
Ордена и медали России
Ордена и медали России 31 Федеральное агентство по образованию РФ Государственное образовательное учреждение высшего професси о нального образования Хакасский государственный университет им. Н.Ф....
Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны
Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны 23 Содержание Введение 1. Эвакуация промышленных предприятий на территорию Чкаловской (Оренбургской) области. Перевод промышленности на военный лад 2...
Орловский край в годы великой отечественной войны
Орловский край в годы великой отечественной войны 55 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35 города Орла». Реферат по ИСТОРИИ РОССИИ на тему: «НАШ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ЛЮДИ...
Орёл – город первого салюта. История праздника
Орёл – город первого салюта. История праздника 9 ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра: “Философия и история” Реферат по отечественной истории на тему: Орёл - город первого са...
Освободительная борьба корейского народа
Освободительная борьба корейского народа 3 ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА КОРЕЙСКОГО НАРОДА План 1. Корея накануне вторжения иностранных колонизаторов 2. Первые последствия открытия Кореи. Выступления на...
Освободительная война украинского народа 1648–1654 годов
Освободительная война украинского народа 1648–1654 годов Реферат «Освободительна я война украинского народа 1648 - 1654 гг. » 1. Начало освободительной войны. Свержение власти шляхетской Польши н...
Освобождение Краматорска
Освобождение Краматорска Освобождение Краматорска Мой друг в атаке пал под Краматорском, В пяти шагах от берега Торца. Хоть оставалось нас от роты горстка, Но мы стояли насмерть до конца. Мы умир...
Освобождение Москвы от власти Орды
Освобождение Москвы от власти Орды 8 Содержание Введение 3 1. Основные вопросы, изучаемые автором 4 2. Мнения других ученых по данной теме 5 Заключение 7 Список литературы 8 Введение В XV в. прои...
Освобождение Москвы от польских интервентов народным ополчением во главе с К.Мининым и Д.Пожарским
Освобождение Москвы от польских интервентов народным ополчением во главе с К.Мининым и Д.Пожарским РЕФЕРАТ по курсу «История России» по теме: « Освобождение Москвы от польских интервентов на родн...
Освобождение Севастополя и Крыма в Великой Отечественной войне
Освобождение Севастополя и Крыма в Великой Отечественной войне 6 О свобождение Севастополя и Крыма Введение Период с июня 1941 по ноябрь 1942 года был периодом тяжёлых оборонительных боёв, героич...
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков 23 Тема: «Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков» Введение Вторая мировая война началась 1 сентября 1939г, когда войска наци...
Освобождение юга и достижения украинской культуры в XVIII веке
Освобождение юга и достижения украинской культуры в XVIII веке 11 РЕФЕРАТ Освобождение юга и достижения украинской культуры в XVIII в еке 1. Освобождение юга и воссоединение Правобережной Украины...
Освоение целинных земель в Казахстане
Освоение целинных земель в Казахстане 2 Оглавление Введение 3 1. Планирование освоения целинных и залежных земель 6 2. Строительство совхозов 9 3. Коллективизация и освоение земель в Казахстане 1...
Османская империя в XVI-XVII веках
Османская империя в XVI-XVII веках Введение К началу XVI в. военно-феодальная Османская империя подчинила своей власти почти весь Балканский полуостров. Лишь на далматинском побережье Адриатическ...
Османская империя в конце нового времени. Революция 1908-1909 гг
Османская империя в конце нового времени. Революция 1908-1909 гг Министерство образования и науки Республики Казахстан СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА МАНАША КОЗЫ...
Османская империя в середине XVII-первой половине XIX в.в.
Османская империя в середине XVII-первой половине XIX в.в. 2 Тема: Османская империя в середине XVII - первой половине XIX в.в. План Введение. 1. Аграрные отношения. Разложение ленной системы. 2....
Османська імперія в епоху нового часу
Османська імперія в епоху нового часу Реферат на тему Османська імперія в епоху нового часу ПЛАН 1.Реформи Селіма ІІІ та Махмуда ІІ - спроба модернізації держави 2. «Танзімат» як шлях трансформац...
Основание первых английских колоний в Северной Америке
Основание первых английских колоний в Северной Америке СамГУ Контрольная работа Основание первых английских колоний в Северной Америке 2009 Оглавление Введение Глава 1. Англия и Новый Свет Глава...
Основные вехи истории османов
Основные вехи истории османов Реферат по истории Турции Основные вехи истории османов Введение Возникшее в начале XIV в. на развалинах сельджукского государства в Анатолии и затем, в XV в. на тер...
Основные даты истории России
Основные даты истории России Основные даты истории России Предложенный перечень дат по дисциплине «Отечественная история» подготовлен в соответствии с требованиями ГОС в целях облегчить студентам...
Основные итоги развития человечества на пороге XXI столетия
Основные итоги развития человечества на пороге XXI столетия Размещено на http://www.allbest.ru/ ТЕМА Основные итоги развития человечества на пороге XXI столетия План 1. Основные этапы человеческо...
Основные моменты истории Отечества
Основные моменты истории Отечества 38 1. В осточные славяне. Язычество В римских источниках 1-11 вв. славян называют венедами. Впервые под своим именем славяне упоминаются в 6 в.. Первая археолог...
Основные направления внутренней политики Екатерины II
Основные направления внутренней политики Екатерины II 3 Министерство образования и науки Российской Федерации ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛЯРНАЯ АКАДЕМИЯ Факультет Экономики (заочная форма обучения) РЕФЕРА...
Основные направления исследований российского революционного терроризма в западной историографии
Основные направления исследований российского революционного терроризма в западной историографии Основные направления исследований российского революционного терроризма в западной историографии И...
Основные положения реформы 1861 года
Основные положения реформы 1861 года 4 Министерство Образования и науки РФ Самарский государственный педагогический университет Основные положения реформы 1861 г. Реферат по экономической истории...
Основные положения теории "русского социализма" А.И.Герцена
Основные положения теории русского социализма А.И.Герцена СОДЕРЖАНИЕ Введение 2 Глава I. Основные положения теории «русского социализма» А.И.Герцена 9 Глава II. Влияние теории «русского социализм...
Основные представители русской исторической науки
Основные представители русской исторической науки Татищев Василий Никитич (19.04.1686 - 15.07.1750) Основоположник исторической науки в России, географ, государственный деятель. Окончил в Москве...
Основные причины образования СССР
Основные причины образования СССР Введение На данном этапе развития и политических преобразований, происходящих в Российской Федерации и соседних государствах, преемниках бывшего СССР, когда с по...
Основные проблемы взаимоотношений стран антигитлеровской коалиции в 1941-1945 годах
Основные проблемы взаимоотношений стран антигитлеровской коалиции в 1941-1945 годах 28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИКО-ФИЛОСО...
Основные проблемы методологии изучения истории Российского государства
Основные проблемы методологии изучения истории Российского государства Основные проблемы методологии изучения истории Российского государства Проблема государства, формы политической власти, хара...
Основные социально-экономические направления развития Саратовского края в XVIII веке
Основные социально-экономические направления развития Саратовского края в XVIII веке СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Основные социально-экономические направления развития Саратовского Края в XVIII в...
Основные тенденции и механизмы развития начального и среднего женского образования в Западных губерниях Российской империи (втор. пол. ХIХ в. – 1917 г.)
Основные тенденции и механизмы развития начального и среднего женского образования в Западных губерниях Российской империи (втор. пол. ХIХ в. – 1917 г.) БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИС...
Основные тенденции развития органов внутренних дел России в 80-е - 90-е годы
Основные тенденции развития органов внутренних дел России в 80-е - 90-е годы 1 Министерство Внутренних Дел Российской Федерации Белгородский юридический институт Кафедра: государственно-правовых...
Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь
Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь 2 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра Гуманитарных и социально - экон...
Основные этапы внешней политики России в XIX веке
Основные этапы внешней политики России в XIX веке 4 Реферат на тему Основные этапы внешней политики России в XIX в. ПЛАН 1. Внешние приоритеты в начале века. Войны с Наполеоном. 2. Усиление между...
Основные этапы жизненного пути Чингис-хана
Основные этапы жизненного пути Чингис-хана 2 Основные этапы жизн енного пут и Чингис-хана Содержание Начало пути Завоевание Китая Разграбление Бухары Появление в Европе Законодатель Охотник Семья...
Основные этапы истории России
Основные этапы истории России ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ РОССИИ» Билет 1 . (1 ). Возникновение и развитие древнерусского государства. Ранняя древнеру с ская держава (IX - XII век...
Основные этапы, формы и последствия "холодной войны"
Основные этапы, формы и последствия холодной войны Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Пензенский государственный университет Институт эконо...
Основні етапи українського національного відродження
Основні етапи українського національного відродження ЗМІСТ Вступ 1. Політичне становище в Україні в 17-18 ст. 2. Культурний розвиток України протягом 17-18ст. Висновок Список використаних джерел...
Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства 13 З міст 1.Соціально-економічні і політичні передумови утворення Давньоруської держави 2. Основні етапи історії Київської...
Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення
Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення Міністерство освіти і науки України Національний університет України “КПІ” Факультет соціології....
Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.
Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр. План Вступ 1. Боротьба СРСР за досягнення системи колективної безпеки в Європі 1.1 Ліга Hацій 1.2 Конференція з розброєнь 1.3 Підписання...
Основы внутренней и внешней политики фашизма
Основы внутренней и внешней политики фашизма Тема урока Основы внутренней и внешней политики фашизма Цели А) образовательные: - познакомить учащихся с основными принципами внутренней политики в ф...
Особенности архивов приказов XVI-XVII вв.
Особенности архивов приказов XVI-XVII вв. 25 Тема: Особенности архивов приказов XVI-XVII вв. Содержание Введение 1. Возникновение приказов 2. Приказные дьяки и подьячие и их делопроизводство 3. А...
Особенности возникновения и развития Всероссийской чрезвычайной комиссии
Особенности возникновения и развития Всероссийской чрезвычайной комиссии План Введение Глава 1. Создание ВЧК (декабрь 1917 - лето 1918 гг.) Глава 2. Развитие ВЧК (середина 1918 - 1922 гг.) 2.1 По...
Особенности измерения мер, весов, денег и времени османами
Особенности измерения мер, весов, денег и времени османами 11 Реферат по истории Турции Особенности измерения мер, весов, денег и времени османами ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ -- Турки использовали системы...
Особенности исторических фактов развития Древней Руси
Особенности исторических фактов развития Древней Руси 17 1. Дайте характеристику основных источников по истории Древней Руси X - нач. XII вв. Все наши знания о древнерусской истории построены на...
Особенности исторического и культурного развития Древнего Рима
Особенности исторического и культурного развития Древнего Рима План 1. Введение 2. Взаимодействие греческой и римской культуры 3. Социально-экономическое и культурное развитие Римской республики...
Особенности исторического развития России и проблемы ее модернизации в середине XIX века
Особенности исторического развития России и проблемы ее модернизации в середине XIX века 31 Содержание Введение 1. Особенности исторического развития России и проблемы ее модернизации в середине...
Особенности монархического правления в Древнем Риме
Особенности монархического правления в Древнем Риме 2 Министерство образования и науки Украины Донецкий национальный университет КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «История государства и права зару...
Особенности общественно-политического и социально-экономического развития Северной и Южной Италии в ХIV—ХV веках
Особенности общественно-политического и социально-экономического развития Северной и Южной Италии в ХIV—ХV веках Реферат Особенности общественно-политического и социально-экономического развития...
Особенности перехода к рыночной экономике в России
Особенности перехода к рыночной экономике в России 32 План Введение .......................................................................................................... 3 Глава 1. Попытки р...
Особенности поселенческой структуры общества на Востоке
Особенности поселенческой структуры общества на Востоке 2 Челябинский Государственный Университет факультет Евразии и Востока кафедра политологии и регионоведения Реферат По курсу: История Восток...
Особенности рабовладельческих отношений в Индии
Особенности рабовладельческих отношений в Индии 3 Содержание Введение 1. Возникновение рабовладельческих отношений 2. Особенности положения рабов в Древней Индии 3. Разложение рабовладельческих о...
Особенности развития Аргентины в конце XIX – начале ХХ века
Особенности развития Аргентины в конце XIX – начале ХХ века 2 Оглавление Введение 2 Глава 1. Социально-экономическое развитие Аргентины в XIX - начале ХХ века 5 1.1 Колониальный период Аргентины...
Особенности развития России в начале ХХ века
Особенности развития России в начале ХХ века План Введение 1.Особенности социального развития России в конце XIX - начале ХХ века 1.1 Территория 1.2 Население 2.Особенности экономического развити...
Особенности развития самодержавия в XVIII веке
Особенности развития самодержавия в XVIII веке 20 Реферат Особенности развития самодержавия в XVIII веке СОДЕРЖАНИЕ 1. Реформы Петра I 3 2. Эпоха дворцовых переворотов 5 3. Царствование Елизаветы...
Особенности развития французского государства в период с XI по XVI век
Особенности развития французского государства в период с XI по XVI век 40 Северо-западный учебный округ Общеобразовательная школа №1062 Особенности развития французского государства в период с XI...
Особенности русской истории и общества
Особенности русской истории и общества Основные точки зрения на проблему особенностей русской истории В отечественной и мировой историографии существуют три основные точки зрения на проблему особ...
Особенности социалистических учений
Особенности социалистических учений 5 М ИРОВОЙ СОЦИАЛИЗМ Социализм (франц. Social, лат.Socialis - общественный) первая фаза коммунистической формации, экономическую основу Социализма составляет о...
Особенности социально-экономического развития Западноевропейских стран на примере Германии и Великобритании в конце ХVIII в. - 1860-е гг.
Особенности социально-экономического развития Западноевропейских стран на примере Германии и Великобритании в конце ХVIII в. - 1860-е гг. Реферат на тему: Особенности социально-экономического раз...
Особенности социально-экономического развития Италии в конце ХVIII в. — 1860-е гг
Особенности социально-экономического развития Италии в конце ХVIII в. — 1860-е гг Белорусский государственный университет Исторический факультет Кафедра нового и новейшего времени Реферат на тему...
Особенности социально-экономического развития США в последней трети XIX — начале XX в. Выход на первые позиции
Особенности социально-экономического развития США в последней трети XIX — начале XX в. Выход на первые позиции 6 Особенности социально-экономического развития США в последней трети XIX - начале X...
Особенности управления Российским государством на разных этапах его развития
Особенности управления Российским государством на разных этапах его развития 1 Содержание 1. Вассалитет, власть князя, становление княжеской администрации, феодальные съезды (IX - XI вв.)……………………...
Особенности утверждения геополитических позиций России на Северном Кавказе
Особенности утверждения геополитических позиций России на Северном Кавказе 3 КУРСОВАЯ РАБОТА: «Особенности утверждения геополитических позиций России на Северном Кавказе» СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Со...
Особенности утверждения сталинизма и тоталитарной системы в Казахстане
Особенности утверждения сталинизма и тоталитарной системы в Казахстане 2 Министерство Образования и Науки Республики Казахстан Карагандинский Государственный Медицинский Университет Кафедра: Исто...
Особенности формирования феодальной системы хозяйства в России
Особенности формирования феодальной системы хозяйства в России Особенности формирования феодальной системы хозяйства в России. Содержание 1. Процесс формирования феодальных отношений на Руси. 2....
Особенности хронографов XVI-XVII веков
Особенности хронографов XVI-XVII веков 19 Содержание Введение ……………………………………………………… 3 Глава 1. Ранние хронографы (XI - XV вв.) …………………. 5 Глава 2. Русский хронограф 1512 г. и его позднейшие редак...
Особенности цеховой организации ремесла в средневековой Европе
Особенности цеховой организации ремесла в средневековой Европе Содержание Введение Глава 1. Цех как форма организации ремесла в средневековом городе 1.1 Причины возникновения цехов 1.2Функции цех...
Особенности экономического курса в 50-60-х годах ХХ века
Особенности экономического курса в 50-60-х годах ХХ века Особенности экономического курса в 50-60-х годах ХХ века В марте 1953 г. умер И. В. Сталин. Среди его ближайшего окружения началась борьба...
Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговин
Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговин 33 Зміст Вступ Розділ І. Соціально-економічне становище Боснії та Герцеговини в 50-70 рр. ХІХ ст. 1.1 Сільське господарство 1.2 Промисловість і...
Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.
Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара Фізико-технічний факультет Реферат по курсу «Історія...
Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського
Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського 106 Зміст Розділ 1. Квітневий переворот 1918 року та створення гетьманської держави 1.1 Істори...
Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери
Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери Курсова робота Особливост і зовнішньої політики Римської і мперії в І - ІІ ст. нашої ери План Вступ Розділ І. Загальні риси з...
Особливості козацького життя та діяльност
Особливості козацького життя та діяльност 37 ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ І . Козацька рада. Військова старшина. Вибори старшини. Військові відзнаки РОЗДІЛ ІІ. Чисельність армії. Реєстрові козаки. “Охотне...
Особливості розвитку культури Київської Рус
Особливості розвитку культури Київської Рус 4 Реферат на тему Особливості розвитку культури Київської Русі ПЛАН 1. Вступ. 2. Феномен культури Київської Русі 3. Давньоруська література. 4. Походже...
Особливості історичного розвитку Молдови
Особливості історичного розвитку Молдови Особливості історичного розвитку Молдови Кам'яний вік Найдавніші сліди існування людини на території Молдавії відносяться до раннього палеоліту (200--70 т...
Особливості історичної долі й етногенезу Казахстану
Особливості історичної долі й етногенезу Казахстану Найдавніші держави Казахстану (VII ст. до н.е. - V ст. н.е.) Кочівники Казахстану в VII-III ст. до н.е. Формування прото державних утворень на...
Останні спроби аристократії відновити Українську державу
Останні спроби аристократії відновити Українську державу Останні спроби аристократ ії відновити Українську державу Україна втратила державність, але прагнення народу до державного самовизначення...
Остарбайтерство, як складова частина нацистського "нового порядку" в окупованій Україні в роки Другої світової війни
Остарбайтерство, як складова частина нацистського нового порядку в окупованій Україні в роки Другої світової війни Зміст Вступ 1. Регіональний аспект досліджувальної проблеми 2. Насильницьке вико...
От Барбароссы к Урану
От Барбароссы к Урану 37 От «Барбароссы» к «Урану» Оглавление Вступление Историография Исследование Заключение Список используемой литературы Вступление История, как наука для изучения, уже давно...
От России к СССР эпоха войн и революционных потрясений (1900-1921 гг.)
От России к СССР эпоха войн и революционных потрясений (1900-1921 гг.) 28 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра Гуманитарных и социально - эко...
От Руси к России (XIII-XVII вв.)
От Руси к России (XIII-XVII вв.) 20 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра Гуманитарных и социально - экономических дисциплин Дисциплина: Отече...
От первобытности к деспотии
От первобытности к деспотии Реферат «От первобытности к деспотии» I. От первобытности - к цивилизации Приблизительно в III--II тысячелетиях до н. э. часть человечества совершила гигантский прорыв...
От позднего средневековья к Новому времени
От позднего средневековья к Новому времени ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО РЫБОЛОВСТВУ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИЛНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРМАНСКИЙ ГОСУ...
От режима личной власти к коллективному руководству. (Изменения в системе политической власти после смерти И.В. Сталина в 50-е годы)
От режима личной власти к коллективному руководству. (Изменения в системе политической власти после смерти И.В. Сталина в 50-е годы) 144 Министерство образования и науки Российской Федерации Став...
От смуты до церковных реформ Никона
От смуты до церковных реформ Никона 34 СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………………….…..2 1. «Смутное время». Польско-шведская интервенция……………………...4 1.1. Предпосылки и причины смуты……………………………....
Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років
Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років 8 Завдання 1. Охарактеризуйте отаманщину як явище у період української національно-визво льної революції...
Отец медицины, философ - Гиппократ
Отец медицины, философ - Гиппократ Российский государственный медицинский университет Реферат По дисциплине: философия . По теме: “ Гиппократ ” Выполнила: Евсеева Людмила Факультет: педиатрически...
Отечественная война 1812 г.
Отечественная война 1812 г. РЕФЕРАТ по курсу «История России» по теме: «Отечественная война 1812 г .» Введение На стыке XVIII-XIXвв. наполеоновская Франция успешно провела целую серию завоеватель...
Отечественная война 1812 г.: причины, ход событий, последствия
Отечественная война 1812 г.: причины, ход событий, последствия 2 Министерство образования и науки РФ Гуманитарный университет г. Екатеринбург Факультет социальной психологии Специальность «Социал...
Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года Перед войной. Еще в конце 18 и начале 19 века генеральной линией международной политики была борьба феодально-крепостнических государств Европы против революционной...
Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года 21 Школа № среднего (полного) образования Р Е Ф Е Р А Т по истории “Отечественная война 1812 года” работу выполнил: рецензент: оценка: Воронеж 2003 ПЛАН 1 Внешняя по...
Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года 1 1 . Отечественная война 1812 г Нападение на Россию было продолжением гегемонистской политики Наполеона по установлению господства на европейском континенте. К нача...
Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года 19 РЕФЕРАТ по дисциплине «История» по теме: «Отечественная война 1812 года» Содержание Введение 3 1. Начало войны 5 2. Второй этап войны 11 Заключение 19 Литература...
Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года 2 История России Реферат на тему: Отечественная война 1812 года СОДЕРЖАНИЕ: Введение Глава I. Международная обстановка накануне войны, ее причины и подготовка сторон...
Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года 2 Российский государственный университет Институт (факультет) КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: История Отечества Тема: Отечественная война 1812 года Работу выполнил...
Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года Отечественная война 1812 года Великая Отечественная война 1812-1814 гг. занимает особое место в истории нашего государства. Она явилась испытанием всех материальных...
Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года 27 Министерство культуры Российской Федерации ФГОУ ВПО Хабаровский государственный институт искусств и культуры Кафедра Теории и истории культуры Контрольная работа...
Отечественная война 1812 года, битвы на Смоленщине
Отечественная война 1812 года, битвы на Смоленщине План 1. Введение 2. Основная часть А. Смоленщина накануне вторжения армии Наполеона Б. Деятельность смоленского ополчения и партизанских отрядов...
Отечественная война 1812 года, ее особенности и итоги
Отечественная война 1812 года, ее особенности и итоги 9 РОССИЙСКИЙ ГОСЦДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Ф-л в г. Минске КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА. ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И ИТОГИ...
Отечественная война 1812 года. Особенности и итоги
Отечественная война 1812 года. Особенности и итоги 10 РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ РГСУ в г. МИНСКЕ Кафедра правоведения и социальной теории Контрольная работа по учеб...
Отечественная историография монгольского завоевания Руси
Отечественная историография монгольского завоевания Руси На правах рукописи Отечественная историография монгольского завоевания Руси Специальность: 07.00.09 - историография, источниковедение и ме...
Отечественная история
Отечественная история 25 Контрольная работа № 00 по предмету Отечественная история код (ИР) 1. Причина появления письменного законодательства и его значение для восточных славян (какие документы...
Отечественная история
Отечественная история Задача №1 Приведите аргументы в пользу каждой из двух позиций по вопросу о происхождении государства у восточных славян: норманнская и антинорманнская. 1.По лингвистическим...
Отечественная история
Отечественная история 95 Министерство образования Российской Федерации АНО НОУ Волжский университет им. В.Н. ТАТИЩЕВА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ Учебное пособие для студентов заочной формы обучения То...
Отечественная история
Отечественная история 1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ...
Отечественная история
Отечественная история 4 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЖРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ...
Отечественная история
Отечественная история 1. Предмет и задачи вузовск ого курса Отечественной истории Содержанием истории как науки является исторический процесс. Он раскрывается в явлениях человеческой жизни, котор...
Отечественная история
Отечественная история 2 АНО Заочный педагогический колледж ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ Учебно-методический комплекс УФА 2001 УДК 930(470) ББК 63.3(2)Я73 Г 82 Отечественная история: Учебно-методический...
Отечественная история
Отечественная история 86 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» Каф...
Отечественная история
Отечественная история 75 ФГОУ ВПО РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Отечественная история курс лекций для студентов 1 курса СОДЕРЖАНИЕ Тема 1: «Основные этапы, особенности ф...
Отечественная история
Отечественная история 187 МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ Специальность: 061100 Менеджмент организации Конспект лекций Отечественная история Выполнил студент: Сенин Дмитрий Иванович Руко...
Отечественная история: от Древней Руси до наших дней
Отечественная история: от Древней Руси до наших дней Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Ставропольский государственный университет О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я...
Отечественное средневековье
Отечественное средневековье 17 Московский Университет МВД России Контрольная работа Предмет : Отечественная история . Тема: Отечественное средневековье. Выполнил(а): студент(ка) 1 курса группа №_...
Отмена крепостного права
Отмена крепостного права УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ Кафедра общественных дисциплин РЕФЕРАТ по курсу Отечественная история на тему Отмена креп...
Отмена крепостного права
Отмена крепостного права Министерство образования РФ Братский государственный технический университет Кафедра истории Реферат Падение крепостного права. Выполнил: студент группы ИСиТз-03 И.В.Быко...
Отмена крепостного права в России
Отмена крепостного права в России 11 ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ Москва 2002 г. План реферата 1. Введение. 2. Кре...
Отмена крепостного права в России
Отмена крепостного права в России 15 Контрольная работа по учебной дисциплине «История отечественного государства и права» Тема : ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ План 1. Предпосылки отмены креп...
Отмена крепостного права в России
Отмена крепостного права в России 2 Содержание: Введение____________________________________________________________ 3 1. Необходимость и причины отмены крепостного права ___________________ 4 2....
Отмена крепостного права в России
Отмена крепостного права в России Содержание Введение 1. Отмена крепостного права в России 1.1 Причины и предпосылки отмены крепостного права 1.2 Отмена крепостного права 2. Реформы 60-70-х годов...
Отмена крепостного права в России
Отмена крепостного права в России 10 ТЕМА: ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ 1. Предпосылки и причины реформ 60 -70-х годов 19 века. Разложение кр е постничества и формирование капиталистических...
Отмена крепостного права в России: оценки историков
Отмена крепостного права в России: оценки историков Челябинская государственная академия культуры и искусств Кафедра истории Контрольная работа по курсу « Отечественная история » на тему: «Отмена...
Отмена крепостного права в России: подготовка и проведение реформы
Отмена крепостного права в России: подготовка и проведение реформы 15 Работа на тему: Отмена крепостного права в России: подготовка и проведение реформы 2005 Содержание Введение 3 1. Время тяжких...
Отношение общественно-политических сил к аграрной реформе Столыпина в Беларуси
Отношение общественно-политических сил к аграрной реформе Столыпина в Беларуси 5 ВВЕДЕНИЕ Изучение социальных процессов является важной задачей исторической науки, это позволяет раскрыть эволюцию...
Отношение русской православной церкви к распутинщине
Отношение русской православной церкви к распутинщине 2 Оглавление 1. Краткая биографическая справка 2 2. Распутин и церковь 5 3. Отношение церкви к Распутину 8 4. Распутинщина и её последствия 9...
Отношения Англии и Югославии в годы Второй мировой войны
Отношения Англии и Югославии в годы Второй мировой войны 2 Содержание Введение 1. Положение Югославии на мировой политической арене 1.1 От Малой Антанты к Тройственному пакту 1.2 Военные действия...
Отношения Древней Руси и Византии
Отношения Древней Руси и Византии В ВЕДЕНИЕ Значительный рост в последние годы интереса образованных кругов российского общества к истории и культуре Византийской империи очевиден. Несомненно, су...
Отношения Российской Федерации со странами СНГ
Отношения Российской Федерации со странами СНГ 20 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государ...
Отношения СССР и Китая
Отношения СССР и Китая СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. РОЛЬ СССР В КИТАЙСКОМ ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ СССР И КИТАЯ 3. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИ...
Отношения США и Южной Кореи после войны 1950-1953 гг.
Отношения США и Южной Кореи после войны 1950-1953 гг. 2 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение Высше...
Отношения Твери и Москвы с конца XIII в. по 1485 г.
Отношения Твери и Москвы с конца XIII в. по 1485 г. Содержание Введение I. Великое княжество Тверское 1. История возникновения Твери II. Отношения Твери и Москвы с конца XIII века 1. Возвышение М...
Отношения Швеции с Россией до начала интервенции в XVII веке
Отношения Швеции с Россией до начала интервенции в XVII веке Российский Государственный Университет им. И. Канта Реферат Отношения Швеции с Россией до начала интервенции в XVII веке Выполнил: Сту...
Отношения в крестьянской семье в пореформенный период (по материалам решений волостного суда)
Отношения в крестьянской семье в пореформенный период (по материалам решений волостного суда) Оглавление Введение 1. Крестьянская семья. Типология семьи 2. Статус отдельных членов семь 3. Личные...
Отношения между СССР и Германией накануне Второй Мировой войны
Отношения между СССР и Германией накануне Второй Мировой войны 2 ПЛАН 1. Введение 2 2. Развитие отношений между Советским Союзом и Германией 4 3. Заключение 13 Источники: 17 1. Введение В начале...
Отражение политической идеологии в культуре первой половины XVIII века
Отражение политической идеологии в культуре первой половины XVIII века Реферат по истории России Отражение политической идеологии в культуре первой половины XVIII века Студентка первого курса Очн...
Отражение социально-политической истории Древней Руси в "Молении Даниила Заточника"
Отражение социально-политической истории Древней Руси в Молении Даниила Заточника 4 Владимирский Государственный Гуманитарный Университет Контрольная работа по истории России с древнейших времен...
Отступление наваррцев в Элиду. Упадок каталанской компании
Отступление наваррцев в Элиду. Упадок каталанской компании Отступление наваррцев в Эли ду. Упадок каталанской компании Отъезд Рокаберти в Грецию замедлился как потому, что в Испании нелегко было...
Оттепель конца 1950-х начала 1960-х гг.
Оттепель конца 1950-х начала 1960-х гг. Министерство образования РФ РЕФЕРАТ по дисциплине “История России” Тема : “Оттепель конца 1950-х начала 1960-х г.г.” Якутск 2002г. Оглавление: Предисловие:...
Оттепель конца 1950-х начала 1960-х гг. - общепринятая историческая версия
Оттепель конца 1950-х начала 1960-х гг. - общепринятая историческая версия Министерство образования РФ РЕФЕРАТ по дисциплине «История России» Тема : «Оттепель конца 1950-х начала 1960-х г.г. - об...
Оттепель: творение Н.С. Хрущева или объективный процесс?
Оттепель: творение Н.С. Хрущева или объективный процесс? «Оттепель: творение Н.С.Хрущева или объективный процесс?» В самом названии темы обозначена одна из главных коллизий в исторической науке-т...
Отто фон Бісмарк
Отто фон Бісмарк 1 РЕФЕРАТ Отто фон Бісмарк ПЛАН 1. Початок політичної діяльності Бісмарка 2. Роль Бісмарка в утворенні Північно-німецького союзу 3. Загальна характеристика дипломатії Бісмарка. Л...
Отто фон Бісмарк і його роль в утворенні Німецької імпер
Отто фон Бісмарк і його роль в утворенні Німецької імпер 1 КУРСОВА РОБОТА Отто фон Бісмарк і його роль в утворенні Німецької імперії Зміст Вступ Розділ І. Значення політичної діяльності Бісмарка...
Оценка феномена опричнины
Оценка феномена опричнины П лан Введение 1. Опричнина глазами Р.Г. Скрынникова 2. Взгляд на опричнину В.О. Ключевского 3. Феномен опричнины в оценке Кобрина В.Б. Заключение Список использованной...
Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp. Реферат на тему: Оцінки митної політики Р осійської імперії першої половини XIX ст. в...
П.А. Валуев как министр внутренних дел в правительстве Александра II
П.А. Валуев как министр внутренних дел в правительстве Александра II Введение Министерская система существует в России на протяжении 200 лет. Изучение истории возникновений министерств, функций м...
П.А. Румянцев – жизненный путь и военно-теоретические взгляды
П.А. Румянцев – жизненный путь и военно-теоретические взгляды 10 РЕФЕРАТ по курсу Военная история по теме: П.А. Румянцев - жизненный путь и военно-теоретические взгляды 1. Жизненный путь П.А. Рум...
П.А.Толстой дипломат Петра Великого
П.А.Толстой дипломат Петра Великого МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Ф и з и ч е с к и й ф а к у л ь т е т К а ф...
Павел I
Павел I 2 ПЛАН. Вступление. 2 Внешняя политика Павла I. 4 Военная реформа. 9 Внутренняя политика. 15 Экономическое положении России к 1796 году. 15 Крестьянские реформы Павла I. 16 Торговая деяте...
Павел I и масоны
Павел I и масоны 30 “Я надеюсь, что потомство отнесется ко мне беспристрастнее”. Борис Баширов. Павел Первый и масоны.,М.2000г Император Павел. План Введение 1. Личность, образование, среда. 2. И...
Павленко Н.И. "Птенцы гнезда Петрова"
Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова 6 Имя доктора исторических наук, сотрудника института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук Николая Ивановича Павленко хорошо извес...
Павло Скоропадський - гетьман Української Держави
Павло Скоропадський - гетьман Української Держави 14 Міністерство освіти і науки України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Павло Скоропадський (1873-1945) гетьман Ук...
Падение Хазарского каганата
Падение Хазарского каганата Падение Хазарского каганата Подъем уровня воды в Каспии, начавшийся приблизительно с середины 9 века, ко времени правления каган-бека Иосифа начал угрожать хозяйственн...
Падение династии Мин и завоевание Китая маньчжурами
Падение династии Мин и завоевание Китая маньчжурами 11 Реферат на тему ПАДЕНИЕ ДИНАСТИИ МИН И ЗАВОЕВАНИЕ КИТАЯ МАНЬЧЖУРАМИ ПЛАН 1. Восстание против минской династии 2. Начало вторжения маньчжурце...
Падение ига Золотой Орды. Становление российского самодержавия
Падение ига Золотой Орды. Становление российского самодержавия 1 ПГУ специальность: специальная дошкольная педагогика и психология. Тема реферата: Падение ига Золотой Орды Становление российского...
Падзелы Рэчы Паспалітай
Падзелы Рэчы Паспалітай 2 1 Содержание 1. Прычыны падзелу Рэчы Паспалітай 2. Падзелы 1793 і 1795 гг. - Уключэнне Беларусі у склад Расіі 3.Унутраная палітыка расійска га урада на Беларусі 4 . Закл...
Падпольны і партызанскі рух на тэрыторыі Карэліцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны
Падпольны і партызанскі рух на тэрыторыі Карэліцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны Аддзел адукацыі Карэліцкага райвыканкама ДзУА “Варанчанская сярэдняя агульнаадукацыйная школа” Тэма “Падпо...
Пакт Молотова-Риббентропа
Пакт Молотова-Риббентропа Оглавление Введение 1. Сущность договора и его подписание 1.1. Подписание договора 1.2. Юридическая характеристика договора 2. Версии о причинах подписания договора 2.1....
Палеография Древней Руси
Палеография Древней Руси 3 Астраханский Государственный Педагогический университет Контрольная работа по вспомогательным историческим дисциплинам тема: Палеография Древней Руси Выполнила студентк...
Палеонтологічні дослідження
Палеонтологічні дослідження План Вступ 1. Палеонтологія докембрія 2. Бактеріальна палеонтологія 3. Молекулярна палеонтологія 4. Біосферний напрямок 5. Палеобіогеографічний напрямок 6. Традиційні...
Палестино-израильские отношения (1991–1993 гг.)
Палестино-израильские отношения (1991–1993 гг.) БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Исторический факультет русскоязычный поток Кафедра новой и новейшей истории Курсовая работа Па лестино-изра...
Палестино-израильские отношения (1993-2000 гг.)
Палестино-израильские отношения (1993-2000 гг.) Министерство образования Республики Беларусь Белорусский государственный университет Исторический факультет Кафедра истории нового и новейшего врем...
Палестино–израильский конфликт в контексте истории
Палестино–израильский конфликт в контексте истории 95 В ведение На протяжении всего XX столетия в арабском мире продолжались поиски и выработка адекватных особенностям региона концепций обществен...
Палітычна мадэрнізацыя расійскага грамадства ва ўмовах сусветнай вайны і пасля звяржэння самаўладдзя
Палітычна мадэрнізацыя расійскага грамадства ва ўмовах сусветнай вайны і пасля звяржэння самаўладдзя Палітычна мадэрнізацыя расійскага грамадства ва ўмовах сусветнай вайны і пасля звяржэння самаў...
Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў складзе Расійскай імперыі ў канцы ХVІІІ-першай палове ХІХ ст.
Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў складзе Расійскай імперыі ў канцы ХVІІІ-першай палове ХІХ ст. Палітычнае і сацыяльнаэканамічнае развіццё Беларусі ў складзе Расійскай імперы...
Памятки культури Стародавньої Перс
Памятки культури Стародавньої Перс - 15 - Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Інститут історії, етнології і права Тема: « Пам'ят...
Памятники архитектуры юго-западного района города Москвы
Памятники архитектуры юго-западного района города Москвы 3 ДОКЛАД НА ТЕМУ: ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ УЧЕНИКА 121 ШК.7 Б 2008 г. Памятники архитектуры Одна из улиц,...
Память о Великой Победе в нашей семье
Память о Великой Победе в нашей семье Сочинение Память о Великой Победе в нашей семье Вы думаете, павшие молчат? Конечно, да - вы скажете. Неверно! Они кричат, пока еще Стучат сердца живых И осяз...
Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років
Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років ПАНАС ФЕДЕНКО В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 рр.: ПОДІЇ ТА ОЦІНКИ Ланцюгова реакція європейських революцій XX століття, спровокована значн...
Парадигмы этнического развития США
Парадигмы этнического развития США Парадигмы этнического развития США Как всем явлениям в природе и обществе, этническим процессам присуще сочетание общего и особенного. Важнейшим проявлением это...
Парацельс
Парацельс 3 Содержание 1. Предпосылки возникновения ятрохимии………………………………..3 2. Парацельс - основатель ятрохимии……………………………………...4 3. Основные идеи Парацельса……………………………………………….5 4. Представители...
Парижская Коммуна
Парижская Коммуна План Введение 1. Парижская Коммуна 1871 года 1.1 Возникновение 1.2 Коммуна как первый опыт диктатуры пролетариата 2. Конституция Франции 1875 года Заключение Список использованн...
Паризька мирна конференція
Паризька мирна конференція Зміст : 1. Організація роботи Паризької мирної конференції. 2. Плани післявоєнного устрою світу та цілі держав-переможниць. 3. Рішення основних спірних питань на Паризь...
Партизанская война. Роль тыла в годы ВОВ
Партизанская война. Роль тыла в годы ВОВ 2 РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ Реферат по дисциплине: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ Тема: Партиза...
Партизанское движение 1941-1944 гг. на Украине
Партизанское движение 1941-1944 гг. на Украине Партизанское движение 1941-1944 гг. на Украине ПЛАН ВВЕДЕНИЕ 1. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1941-1944 гг. НА УКРАИНЕ 1.1. Период становления партизанского...
Партизанское движение в БССР
Партизанское движение в БССР 13 Славы никто у тебя не выпрашивал Родина. Просто был выбор у каждого я или Родина (Р. Рождественский) Каждый год в теплые майские дни гремит салют победы, идут по у...
Партизанское движение в Беларуси
Партизанское движение в Беларуси - 18 - ПЛАН: Введение………………………………………………………………….3 1. Зарождение партизанского движения………………......….........5 2. Развитие партизанского движения…………………...............
Партизанское движение в Беларуси в годы Великой отечественной войны
Партизанское движение в Беларуси в годы Великой отечественной войны 2 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА Кафедра философии, истории и...
Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года
Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года 23 Калининградский Государственный Технический Университет Кафедра Истории государства и права Партизанское движение в Отечественной войне 18...
Партизанское движение во времена ВОВ
Партизанское движение во времена ВОВ План 1. Зарождение партизанского движения и его первые боевые действия 2. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 2.1 Структура партизанских...
Партизанское движение на Дальнем Востоке в период гражданской войны
Партизанское движение на Дальнем Востоке в период гражданской войны 3 Содержание Введение Организация партизанской борьбы против интервентов и белогвардейцев на Дальнем Востоке в 1918--1919 г.г П...
Партизанское движение на территории Смоленской области
Партизанское движение на территории Смоленской области I.ВВЕДЕНИЕ В истории нашей Родины было не мало войн: Ледовое побоище и Куликовская битва, Полтава, Бородино и много других боев и сражений,...
Партизанський рух на Україн
Партизанський рух на Україн 2 РЕФЕРАТ На тему: Партизанський рух в Україні П л а н. І. Вступ. ІІ. Партизанський рух і його роль. 1.Початок партизанської боротьби на окупованій території України....
Партийные Съезды с 1898 – 1991 годов
Партийные Съезды с 1898 – 1991 годов 40 Московский Государственный Университет Приборостроения и Информатики. Реферат По Отечественной Истории. На тему : « Партийные Съезды с 1 898 - 1991 гг. » В...
Партия анархистов в начале ХХ века
Партия анархистов в начале ХХ века МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ ЛИЦЕЙ №7 ДОКЛАД НА ТЕМУ: «ПАРТИЯ АНАРХИСТОВ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА» ВЫПОЛНИЛА: Малышева Н. 11 «А» класс ПРОВЕРИЛ: Годла Ю. И. г. ЧЕРНЯХОВ...
Патриарх Фотий и его роль в истории византийской церкви
Патриарх Фотий и его роль в истории византийской церкви 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Социально- теологический факультет Кафедра христиан...
Патриотизм в советский период
Патриотизм в советский период 2 Содержание Введение 2 1. Эволюции идей патриотизма в России 4 1.1 Патриотизм в дореволюционный период развития России 4 1.2 Патриотизм в послеоктябрьский период 5...
Патриотические письма с фронта
Патриотические письма с фронта 57 Патриотические письма с фронта Дорогая моя, на переднем у нас передышка, Спят в окопах друзья, тишина на другом берегу. Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку, З...
Паўстанне 1830-1831 гг. на Беларус
Паўстанне 1830-1831 гг. на Беларус 1 12 Паўстанне 1830-1831 гг. н а Беларусі У канцы 20-х гг. XIX ст. нацыянальна-вызваленчы рух, узброены ідэяй незалежнасці Рэчы Паспалітай, уступіў у новую фазу...
Паўстанне К. Каліноўскага 1863 г.
Паўстанне К. Каліноўскага 1863 г. Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт Гістарычны факультэт Кафедра гiсторыi Беларусi старажытнага часу i сярэднiх вякоў Рэферат па тэма: Паўстанне К. Каліноўскага 1863...
Пелопонесский союз
Пелопонесский союз 9 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕЛОПОН Н ЕССКИЙ СОЮЗ Минск, 2005 г. После блестящей победы в Грек...
Пелопоннесские войны
Пелопоннесские войны Пелопоннесские войны Разгром персидских армий на земле Эллады особенно усилил Афинское государство, которое вышло на первые роди в общегреческой политике. Наивысший же расцве...
Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі і шляхі фарміравання беларускай дзяржаўнасц
Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі і шляхі фарміравання беларускай дзяржаўнасц Змест 1. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага, палітычнага крызісу ў Расіі і расстаноўка палітычных сіл на Заходнім фрон...
Первая "опиумная" война
Первая опиумная война 16 Реферат на тему ПЕРВАЯ «ОПИУМНАЯ» ВОЙНА ПЛАН 1. Усиление контактов Китая с внешним миром 2. Обострение англо-китайских отношений 3. Боевые действия «опиумной» войны 4. На...
Первая Государственная дума России
Первая Государственная дума России 1 Государственная дума в Р оссии 11 декабря 1905 г. во время вооруженного восстания в Москве, издается указ Об изменении положения о выборах в Государственную д...
Первая арабо-израильская война
Первая арабо-израильская война ПЕРВАЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА Первые месяцы арабо-израильской войны: 1948 г. Ближний Восток был - и остается до сих пор - той «болевой точкой» международных отноше...
Первая гражданская война английской революции и ее итоги
Первая гражданская война английской революции и ее итоги 1 Реферат на тему: « ПЕРВАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙН А АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ЕЁ ИТОГИ » 2008. Как правило, ученые-историки первую граждан-скую во...
Первая мировая война
Первая мировая война 32 Содержание 1.Причины, характер и основные этапы первой мировой войны…………..3 2.Социально-экономическая обстановка в России в годы первой мировой войны…………………………………………………………...
Первая мировая война
Первая мировая война Содержание Введение 1. Мир накануне первой мировой войны 2. Россия в первой мировой войне 3. Была ли неизбежна первая мировая война Выводы Литература Приложение Введение В ав...
Первая мировая война
Первая мировая война Реферат «Первая мировая война» К началу 10-х годов XX века в Европе сформировались 2 враждебных политических блока: Антанта (Англия, Франция, Россия), с одной стороны, и Герм...
Первая мировая война 1914-1918 гг
Первая мировая война 1914-1918 гг Первая мировая война 1914 - 1918гг. План: 1. Начало Первой мировой войны. 1914 год 2. Компании 1915-1916 гг. 3. События 1917-1918 годов 1. Начало Первой мировой...
Первая мировая война и революция в России
Первая мировая война и революция в России Первая мировая война и революция в России. Причины и последствия Главной причиной геополитических изменений в мире стала Первая мировая война, которая дл...
Первая мировая война на австро-венгерском фронте
Первая мировая война на австро-венгерском фронте Оглавление Введение Глава 1. Развитие военных действий в ходе кампании 1914 г. 1.1 Галицийская операция Глава 2. Русско-австрийский фронт в 1915 г...
Первая мировая война, революционный кризис в России
Первая мировая война, революционный кризис в России Реферат «Первая мировая война, революционный кризис в России» 1. Причины и характер первой мировой войны Летом 1914 г. разразилась империалисти...
Первая мировая война. Цели России в войне
Первая мировая война. Цели России в войне Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана Калужский филиал Реферат на тему: «Первая мировая война. Цели России в войне» Содержа...
Первая мировая война: настроения на фронте и в тылу
Первая мировая война: настроения на фронте и в тылу 2 Курсовая работа « Первая мировая война: настроения на фронте и в тылу» Содержание Введение Глава I. Первая мировая война: настроения в тылу 1...
Первая революция в России
Первая революция в России 5 Реферат на тему 1905-1907 гг.: первая революция в России ПЛАН 1. Предпосылки революции. 2. Начало народных выступлений. 3. Пик революционного движения. 4. Буржуазные п...
Первая российская революция 1905-1907 гг.
Первая российская революция 1905-1907 гг. 4 Первая российская революция 1905-1907 гг. План Введение 1. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907гг. в России 1.1 Образование Советов рабочих, с...
Первая русская революция
Первая русская революция 1 ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ ТЕМА: «ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ» Выполнил: студент группы 6410503С, Факульте...
Первая русская революция - причины и последствия
Первая русская революция - причины и последствия План Введение. 1. Развитие России в начале ХХ века и основные предпосылки революции 1.1 Социально-экономическое развитие России в начале ХХ века....
Первая русская революция 1905-1907 годов и февральская революция 1917 года: общие черты и особенности
Первая русская революция 1905-1907 годов и февральская революция 1917 года: общие черты и особенности 2 Введение История описывает развитие различных государств и народностей, обобщает опыт челов...
Первобытная эпоха человечества
Первобытная эпоха человечества 16 РЕФЕРАТ по дисциплине: Всемирная история на тему: Первобытная эпоха человечества 2009 Содержание Введение Периодизация древнейшей истории Палеолит - овладение ог...
Первобытная эпоха человечества
Первобытная эпоха человечества СамГУ « Первобытная эпоха человечества » Контрольная работа Оглавление Введение 3 1. Варианты периодизации древнейшей истории 5 1.1 Палеолит 8 1.2 Мезолит 12 2. Пер...
Первобытно-общинный строй
Первобытно-общинный строй ПЕРВОБЫТНО-ОБЩИННЫЙ СТРОЙ Б.И. Гаврилов, История России с древнейших времен до наших дней. Москва, 1999. История человечества делится на три периода: каменный век, бронз...
Первобытное общество
Первобытное общество СОДЕРЖАНИЕ 1. Периодизация Античности и протоантичности 2. Религиозные верования первобытных общин 3. Особенности развития первобытного общества СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТ...
Первобытное общество на территории Китая
Первобытное общество на территории Китая 5 Реферат на тему Первобытное общество на территории Китая ПЛАН 1. Генезис человеческой жизни на китайских землях. 2. Ранние археологические культуры Кита...
Первобытное общество – предыстория цивилизаций
Первобытное общество – предыстория цивилизаций РЕФЕРАТ НА ТЕМУ ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО - ПРЕДЫСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ПЛАН 1. Периодизация и особенности развития первобытных людей. 2. Социальные отношени...
Первобытное общество. Античная цивилизация. Средневековая Европа
Первобытное общество. Античная цивилизация. Средневековая Европа Контрольная работа Тема: Первобытное общество . Античная цивилизация. Средневековая Европа РАЗДЕЛ 1 Начало форм ирования человечес...
Первобытнообщинное общество
Первобытнообщинное общество Реферат «Первобытнообщинное общество» 1. Возникновение человека Современная наука считает человека животным, который занимает четко определенное место в классификации...
Первобытный строй в Восточной Европе и Сибири
Первобытный строй в Восточной Европе и Сибири 10 РЕФЕРАТ по дисциплине: Отечественная история на тему: Первобытный строй в Восточной Европе и Сибири Ростов-на-Дону 2010 г. Содержание Палеолит на...
Первое и второе народные ополчения, и освобождение Москвы от польских интервентов
Первое и второе народные ополчения, и освобождение Москвы от польских интервентов ДОКЛАД на тему: «Первое и второе народные ополчения, и освобождение Москвы от Польских интервентов» Белгород 2010...
Первое появление османов-завоевателей в Малой Азии
Первое появление османов-завоевателей в Малой Азии Первое появление османов-завоевателей в Малой Азии Эпоха завоевателей еще не совсем миновала. Та же жажда приключений, тот же рыцарский дух, гот...
Первоначальное накопление капитала для победы рыночной экономики в Европе (XV—середина XVIII вв.)
Первоначальное накопление капитала для победы рыночной экономики в Европе (XV—середина XVIII вв.) Реферат на тему: Первоначальное накопление капитала для победы рыночной экономики в Европе (XV --...
Первоначальное устройство Каталанского герцогства
Первоначальное устройство Каталанского герцогства Первоначальное устройство Каталан ского герцогства После победы при Кефиссе каталанцы смотрели на герцогство как на terra di conquista по тому же...
Первые Романовы
Первые Романовы Введение §1.Положение России до воцарения Михаила Романова §2. Первые Романовы §3.Система управления при правлении Романовых §4.Основные события периода царствования первых Романо...
Первые Романовы и их влияние на ход истории
Первые Романовы и их влияние на ход истории 10 План Введение 1. Время царя Михаила Федоровича (1613-1645) 1.1 Начало царствования. 1.2 Борьба с врагами государства. 1.3 Двуглавое правительство. 1...
Первые Рюриковичи: исторические портреты (Ольга, Святослав, Владимир)
Первые Рюриковичи: исторические портреты (Ольга, Святослав, Владимир) 9 Министерство Образования РФ Сереро-Кавказский государственный технический университет Реферат По дисциплине: «История отече...
Первые печатные книги и их назначение
Первые печатные книги и их назначение 2 ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ Кафедра общих дисциплин Реферат Учебная дисциплина: «Основы научной деятельности» ПЕРВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ Вып...
Первые племенные объединения на территории Казахстана
Первые племенные объединения на территории Казахстана Согласно археологическим находкам, во II-I тыс. до н.э. на территории Казахстана жили различные кочевые народы. К древнейшим историческим пле...
Первый европейский университет в Болонье
Первый европейский университет в Болонье МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ «ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕ...
Первый и последний президент СССР. Политический портрет М.С. Горбачёва
Первый и последний президент СССР. Политический портрет М.С. Горбачёва СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Михаил Сергеевич Горбачёв 1.1 Краткие биографические данные 1.2 Политический портрет М.С. Горбачёва 1...
Первый крестовый поход
Первый крестовый поход - 24 - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Исторический факультет русскоязычный поток Кафедра истории древнего мира и средн...
Первый россиянин в Индии
Первый россиянин в Индии Первый россиянин в Индии В 1466 году послы Ширван-шаха возвращались домой, в Баку, от двора Великого князя московского Ивана III. С ними отправились несколько русских и б...
Первый русский царь - Иван Грозный
Первый русский царь - Иван Грозный 4 План Введение. 3 1. Общественные преобразования в Московском государстве в царствование Ивана IV (Грозного) (1533-1584гг.) 4 2. Внешняя политика Ивана IV (Гро...
Первісне суспільство на етнічних українських землях
Первісне суспільство на етнічних українських землях Реферат на тему Первісне суспільство на етнічних українських землях ПЛАН 1. Початок формування людської цивілізації на території України 2.Мезо...
Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)
Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.) 12 Зміст Вступ Загострення системної кризи радянського тоталітаризму та спроби його реформування у другій половині 80_х років; Загостр...
Перевооружение вермахта
Перевооружение вермахта Реферат: Перевооружение вермахта Перевооружение вермахта Несмотря на потери, понесенные вермахтом во время операций по плану «Барбаросса» в 1941 году, и поражение под Стал...
Переворот в Афинском герцогстве и восстановление греческого архиепископства в Афинах
Переворот в Афинском герцогстве и восстановление греческого архиепископства в Афинах Переворот в Афинском герцогстве и в осстановление греческого архиепископства в Афинах Уже в 1345 году республи...
Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канад
Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канад Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді Дослідження пробле...
Передумови утворення української народності. Середнє подніпров'я - територіальне ядро. Виникнення назви "Україна" та її поширення
Передумови утворення української народності. Середнє подніпров'я - територіальне ядро. Виникнення назви Україна та її поширення ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ. СЕРЕДНЄ ПОДНІПРОВ'Я -...
Пережитки язичництва в культурі Київської Русі Х-ХІІІ ст.
Пережитки язичництва в культурі Київської Русі Х-ХІІІ ст. План Вступ Розділ І. Джерела та історіографія 1.1 Джерела 1.2 Історіографія Розділ ІІ. Язичництво Київської Русі 2.1 Язичництво та язични...
Переписка А. Колчака и А. Тимиревой как исторический источник
Переписка А. Колчака и А. Тимиревой как исторический источник 22 Курсовая работа « Переписка А. Колчака и А. Тимиревой как исторический источник» Содержание ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА I. Исторические условия...
Переселенческая политика царизма в Казахстане в начале 20 века
Переселенческая политика царизма в Казахстане в начале 20 века Карагандинский Государственный Университет им Е.А.Букетова Контрольная работа На тему: Переселенческая политика царизма в Казахстане...
Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)
Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.) Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгом...
Перестройка 1985-1991 - модернизация управленческого аппарата
Перестройка 1985-1991 - модернизация управленческого аппарата Оглавление Введение Глава 1. Экономическая политик а М.С. Горбачева 1985-1991 г 1.1 Курс на ускорение социально- экономического разви...
Перестройка 1985-1991 гг: модернизация управленческого аппарата
Перестройка 1985-1991 гг: модернизация управленческого аппарата 32 Оглавление Введение Глава 1. Экономическая политика 1.1 Курс на ускорение 1.2 Начало преобразований Глава 2. Политические измене...
Перестройка в СССР (апрель 1985 – август 1991)
Перестройка в СССР (апрель 1985 – август 1991) 13 Введение Нарастание застойных, кризисных явлений в социально-экономической и политической (колоссальный рост бюрократического аппарата, его плано...
Перестройка в экономике России
Перестройка в экономике России 12 Реферат на тему: Перестройка в экономике России 2009 Советская система централизованного планирования функционировала почти 70 лет. К главным плановым целям отно...
Перестройка и возрождение политического плюрализма 1985-1991 гг.
Перестройка и возрождение политического плюрализма 1985-1991 гг. 36 Содержание Введение 1. Перестройка и возрождение политического плюрализма 1985-1991 гг. 2. Формирование многопартийной системы...
Перестройка советского государственного аппарата при переходе к НЭПу
Перестройка советского государственного аппарата при переходе к НЭПу 35 Московская государственная юридическая академия Институт правоведения Заочная форма обучения Кафедра истории государства и...
Перестройка, ее противоречивый характер и последствия
Перестройка, ее противоречивый характер и последствия 6 Реферат на тему Перестройка, ее противоречивый характер и последствия ПЛАН 1. Социальные, политические и экономические предпосылки. 2. Криз...
Переход Балтийского флота из Таллина в Кронштадт
Переход Балтийского флота из Таллина в Кронштадт 32 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………… …………………… …… . 2 ГЛАВА 1. Немного о Балтийском флоте ……… …………………………. … . 3 ГЛАВА 2. В начале Великой Отечес...
Переход России от Ельцина к Путину
Переход России от Ельцина к Путину Содержание Введение Глава1 Эпоха Ельцина 1.1 Россия при Б.Н. Ельцине 1.2 Конец эпохи Ельцина 2. Эпоха Путина: Стабилизация и восстановление 2.1 Путин. Приход к...
Переход к политике "Реформ и внешней открытости" в Китае
Переход к политике Реформ и внешней открытости в Китае 18 Реферат по истории Китая ПЕРЕХОД К ПОЛИТИКЕ «РЕФОРМ И ВНЕШНЕЙ ОТКРЫТОСТИ» В КИТАЕ ПЛАН 1. Раскол в политической и военной среде после сме...
Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень
Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень 2 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ «Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень» План 1. О...
Перехід від стада до роду
Перехід від стада до роду Київський національний університет імені Тараса Шевченка Історичний факультет Кафедра археології та музеєзнавства Реферат на тему : “ Перехід від стада до роду ” Студент...
Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиц
Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиц 26 ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ НА АНТИНІМЕЦЬКІ ПОЗИЦІЇ В ХОДІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ План Вступ 1. Масштаби і характер діяльності ОУН...
Переяславська рада
Переяславська рада 2 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ : ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА Зміст Вступ Розділ 1. Історичні передумови, підготовка до Переяславської Ради і укладення переяславської угоди Розділ 2. Історіографічні...
Переяславська рада. Входження України до складу Рос
Переяславська рада. Входження України до складу Рос МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. Каразіна ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Курсова...
Период абсолютизма в России
Период абсолютизма в России 3 Содержание Введение 3 1. Истоки самодержавия 4 2. Начало императорского времени 6 3. Просвещённый абсолютизм 9 Заключение 12 Список литературы 13 Введение Абсолютизм...
Период государственной раздробленности на Руси
Период государственной раздробленности на Руси 1 1. Определите хронологические рамки периода государс твенной раздробленности на Руси Феодальная раздробленность - прогрессивный, закономерный проц...
Период изучения истории революционного терроризма в России во второй половине 1980-х годов
Период изучения истории революционного терроризма в России во второй половине 1980-х годов 1 Период изучения истории революционного терроризма в России во второй половине 1980-х годов Во второй п...
Период народной демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы
Период народной демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы План Введение 1. Народно-демократические и социалистические революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы 1.1. Поб...
Период перестройки, августовский путч 1991г. Воспоминания Н. Рыжкова, М. Горбачева и Б. Ельцина как исторический источник
Период перестройки, августовский путч 1991г. Воспоминания Н. Рыжкова, М. Горбачева и Б. Ельцина как исторический источник Период перестройки, августовский путч 1991г. Воспоминания Н. Рыжкова, М....
Период экономических и политических реформ в России
Период экономических и политических реформ в России 25 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра Гуманитарных и социально - экономических дисципли...
Перша Світова війна у світовій істор
Перша Світова війна у світовій істор 9 Реферат на тему ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ ПЛАН 1. Причини, характер та учасники війни. 2. Воєнні дії 1914-16 рр. 3. Лютнева революція в Росії....
Перша революція в Росії 1905-1907
Перша революція в Росії 1905-1907 Революція в Росії 1905-07 - перша демократична революція у Російській імперії Події революції стали виявом загальнонаціональної кризи, яка загострилась на початк...
Перший імператор Росії - Лжедмитрій I
Перший імператор Росії - Лжедмитрій I Вступ Актуальність. Початок 17ст. в історії Російської держави виступає одним з найтемніших та найзагадковіших з періодів історії нашого найближчого сусіда....
Першопочатки людського життя на території України
Першопочатки людського життя на території України Першопочатки людського життя на території України Історія людського суспільства сягає в глибину віків. Групи первісних людей (пралюдей), з'явивши...
Першы вопыт кадыфікацыі права ў ВКЛ: Прывілей 1447 года і Судзебнік Казіміра 1468 года
Першы вопыт кадыфікацыі права ў ВКЛ: Прывілей 1447 года і Судзебнік Казіміра 1468 года 14 МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ УА“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАНАМІЧНЫ УНІВЕРСІЦЕТ Кафедра тэорыі і...
Перыядызацыя этнічнай гісторыі Беларус
Перыядызацыя этнічнай гісторыі Беларус План: 1. Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі 2. Індаеўрапейцы - першае несельніцтва Паўднёвай і Заходняй Еўропы 3. Балты і з'яўленне славян н...
Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц
Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц БЕЛАРУСК I ДЗЯРЖАЎНЫ УНИВЕРС I ТЭТ кафедра гісторыі Беларусі РЭФЕРАТ на тэму: «Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц»...
Період "руїни" в українській історіограф
Період руїни в українській історіограф План Вступ І Причини 1 Зовнішня політика 2 Внутрішньополітичні відносини в суспільстві України 3 Незадоволення серед соціальних слоїв населення України ІІ Н...
Період Гетьманату в Україн
Період Гетьманату в Україн Контрольна робота З курсу „ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ” Тема: Період Гетьманату в Україні План 1. Брестський мир і Україна 2. Гетьманський переворот. Політика уряду П. Скоропадсь...
Період Руїни в Україн
Період Руїни в Україн У час, коли більшість масових повстань у Європі Нового часу зазнали поразки, Велике Українське повстання 1648 р. перемогло, в результаті чого була усунена магнатська еліта і...
Періодизація та історичне значення махновського руху
Періодизація та історичне значення махновського руху Періодизація та історичне значення махновського руху Серед соціальних явищ новітньої історії України, які вирішальним чином вплинули на характ...
Петр I
Петр I 19 ПЛАН I. Введение ………………………………………………….................….с.3 - 4 II.Основная часть 1. Допетровская Россия ………………………………...............……..с.5 - 6 2. Внутренняя политика Петра I 2.1. Военны...
Петр I Великий
Петр I Великий ПЕТР I ВЕЛИКИЙ [30 мая (9 июня) 1672, Москва -- 28 января (8 февраля) 1725, Санкт-Петербург], российский царь с 1682 (правил с 1689), первый российский император (с 1721), младший...
Петр I как дипломат
Петр I как дипломат 2 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды Институт последипломного образования Кафедра исторических дис...
Петр I, исторический портрет
Петр I, исторический портрет 37 2 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕЧАТИ РЕФЕРАТ по дисциплине “ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ” на тему: “Петр Первый. Исторический портрет” Москва 2010 г. СОДЕРЖАНИ...
Петр Великий
Петр Великий ПЛАН: 1. Введение 2. Детство Петра I 3. Первые годы самостоятельного правления Петра I 4. Северная война 1700-1721 гг. 5. Петровские реформы 6. Заключение 7. Список используемой лите...
Петр Первый
Петр Первый - 2 - Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 9. Научно-исследовательская работа по истории на тему: « » Выполнила: ученица 7 Б класса Смирнова Ольга. Нау чный р уководит...
Петр Первый
Петр Первый - 64 - Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 9. Научно-исследовательская работа по истории. Тезисы к выступлению на тему: «Петр Первый» Выполнила: ученица 7 Б класса См...
Петро Іванович Калнишевський – останній кошовий отаман Запорозької Січ
Петро Іванович Калнишевський – останній кошовий отаман Запорозької Січ 6 Житомирський державний університет ім.І.Я.Франка. РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ” Петро Іванович Калнишевський - останній кошовий отама...
Петро Дорофійович Дорошенко
Петро Дорофійович Дорошенко Петро Дорофійович Дорошенко був людиною, чиї життя та діяльність знайшли відображення в документах, хроніках і літописах, вкарбувалися в пам'ять народну, залишили слід...
Петро Могила та "могилянська доба"
Петро Могила та могилянська доба П лан Вступ Розділ 1. Становлення Петра Могили, як духовного діяча XVII ст. 1.1 Початок церковної кар'єри 1.2 Ідея єдності церков Петра Могили 1.3 Видавнича та пр...
Петровские реформы
Петровские реформы Петровские реформы Содержание Введение Основная часть. Этапы петровских реформ Заключение Список использованной литературы Введение В ходе своего развития любое общество проход...
Петровские реформы и начало модернизации российского общества
Петровские реформы и начало модернизации российского общества КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ Тема: ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ И НАЧАЛО МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПЛАН: 1. В...
Петровский острог. Особенности пребывания декабристов (1830-1839)
Петровский острог. Особенности пребывания декабристов (1830-1839) 2 3 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ Р...
Печенеги и Русь
Печенеги и Русь Печенеги и Русь Более столетия непосредственными южными соседями Руси был кочевой народ, именуемый русской летописью печенегами. В византийской и латинской традициях он известен к...
Пилип Орлик
Пилип Орлик 3 ПИЛИП ОРЛИК (1710--1742) Смерть гетьмана Івана Мазепи була новою катастрофою для України. Старий, хворий, прикутий до ліжка, пін залишався гетьманом до кінця, силою свого авторитету...
Пилип Орлик та перша Конституція України
Пилип Орлик та перша Конституція України Пилип Орлик та перша Конституція України Життя українського гетьмана Пилипа Орлика було складним, неспокійним. Гетьман-вигнанець, гетьман-емігрант... Похо...
Пилип Орлик і Козацька Конституція 1710 року
Пилип Орлик і Козацька Конституція 1710 року 19 РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА Реферат на тему: П илип Орлик і Козацька Конст...
Пиратство в средние века
Пиратство в средние века Реферат Пиратство в средние века Введение Пиратство возникло в Средние века, достигло апогея в XVI и XVII. столетиях и было искоренено усилиями многих стран и наций лишь...
Письменные коммуникации в организации
Письменные коммуникации в организации 5 Нижегородский Государственный Технический Университет Дзержинский филиал Факультет Коммуникационных Технологий Кафедра Общественных наук КУРСОВАЯ РАБОТА Ст...
Питание средневекового человека. Этикет застолья
Питание средневекового человека. Этикет застолья 3 Питание средевекового человека. Этикет застолья В ХI-ХШ вв. пища большей части населения Западной Европы была весьма однообразной. Особенно мног...
Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp.
Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp. Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp. Нові підходи до вивчення фу...
Питання з історії України
Питання з історії України 17 ЗМІСТ 1. Київська Русь за Ярослава Мудрого та його наступників 2 2. Розвиток української революції у квітні - червні 1917 р. Проголошення автономії України 6 3. Радян...
Пифагор и пифагоризм
Пифагор и пифагоризм 23 П И Ф А Г О Р И ПИФОГОРИЗМ П Л А Н Пифагор - философ Пифагор - религиозный пророк Школа Пифагора Основы учения Пифагора Ученики - пифагорейцы и пифагористы Пифагорейская м...
План Маршалла
План Маршалла 3 З міст Вступ………………………………………………………………………...……..3 Розділ 1. Причини та передумови впровадження «плану Маршалла»………...5 1.1 Наслідки Другої Світової війни. Загальні втрати країн Євро...
Племена Майя
Племена Майя 6 Тема реферату: Племена Майя Зміст Перший етап розвитку Другий етап розвитку Соціальний устрій Повсякденне життя і вірування Піраміди Юкатанський період Гіпотеза про походження майя...
Племена Южной и Северной Америки
Племена Южной и Северной Америки Реферат «Племена Южной и Северной Америки» 1. Огнеземельцы На архипелаге Огненная Земля обитали несколько групп индейцев: селькнам (она), алакалуфы, ямана (яганы)...
Племінна структура суспільства епохи бронзи
Племінна структура суспільства епохи бронзи Племінна структура суспільства епохи бронзи В другій половині III тис. до н. е. на території України розпочався бронзовий вік. Його характерна особливі...
Победа Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена. Общественно-политический строй в Новгородской земле
Победа Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена. Общественно-политический строй в Новгородской земле 12 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Орловский государственный технический Универ...
Победное шествие барокко по Европе
Победное шествие барокко по Европе Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный гуманитарный ун...
Победы на Чудском Озере над немецкими рыцарями в 1242 году и в Куликовской битве
Победы на Чудском Озере над немецкими рыцарями в 1242 году и в Куликовской битве РЕФЕРАТ по курсу «История России» по теме: «Побед ы на Чудском Озере над немецкими рыцарями в 1242 г оду и в Кулик...
Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття
Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття ПОБУТ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В 1950-80-Х РР. ХХ СТ. В основі нашого дослідження є спроба аналізу о...
Поворот к сплошной коллективизации в СССР
Поворот к сплошной коллективизации в СССР 3 ПОВОРОТ К СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В СССР. План: Введение………………………………………………………………….3-4 1 Постепенное развитие коллективизации сельского хозяйства в Сов...
Повседневная жизнь россиян XIX века
Повседневная жизнь россиян XIX века РЕФЕРАТ на тему: Повседневная жизнь россиян СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ………………………………………….1 стр. ТЕМА. Повседневная жизнь ………………………......2 стр. п. 1. Дворянство ………………...
Повседневная жизнь средневековой Руси (на основе нравоучительной литературы)
Повседневная жизнь средневековой Руси (на основе нравоучительной литературы) 2 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани...
Повстання 1768 р. в Україн
Повстання 1768 р. в Україн ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Передумови та причини Коліївщини Розділ 2. Хід повстання 2.1 Початок повстання 2.2 Постать Мелхіседека Значко-Яворського 2.3 Розгортання постання...
Повстання Богдана Хмельницького
Повстання Богдана Хмельницького Реферат на тему: Повстання Богдана Хмельницького Богдан Хмельницький Козаччина за півтора століття свого існування розвивалася безнастанно й обхоплювала все ширші...
Повстання під керівництвом Роберта Кета
Повстання під керівництвом Роберта Кета Зміст Вступ 1. Соціально - економічні передумови боротьби англійських селян за землю 2. Політичні передумови 3. Початок та хід повстання під керівництвом Р...
Повстання рабів у рабовласницькому Рим
Повстання рабів у рабовласницькому Рим 42 Курсова робота на тему: «Повстання рабів у рабовласницькому Римі» План Вступ 1. Римська республіка 1.1. Суспільний лад 1.2 Рабовласницька система 2. Повс...
Повышение экономической роли США в межвоенный период
Повышение экономической роли США в межвоенный период Содержание Введение Укрепление позиций США после первой мировой войны Экономический кризис 1920-1923 гг. Эпоха «процветания» «Великая депресси...
Погляд із сивої давнини Великого Вітовта
Погляд із сивої давнини Великого Вітовта 12 Погляд із сивої д авн ини Великого Вітовта Напередодні від'їзду із Вільнюса до Луцька - шляхом Великого Литовського князя Вітаута, що пролягав до місця...
Погребальные памятники эпохи бронзы
Погребальные памятники эпохи бронзы Содержания Введение Глава I. Погребальные памятники эпохи бронзы 1. Истории изучение эпохи бронзы 2. Погребальные памятники Таласких долин 3. Погребальные памя...
Подавление славянства в Греции
Подавление славянства в Греции Подавление славянства в Греции После падения императрицы Феофано Афины, как и прочая Эллада, настолько сходят со сцены истории, что затруднительно даже отыскать где...
Подготовка "левого" контрпереворота в Болгарии после поражения сентябрьского восстания 1923 г.
Подготовка левого контрпереворота в Болгарии после поражения сентябрьского восстания 1923 г. - 13 - Министерство образования Республики Беларусь Белорусский государственный университет историческ...
Подсистема церковных судов в 1721-1723 годах
Подсистема церковных судов в 1721-1723 годах Реферат Подсистема церковных судов в 1721-1723 г одах Рассматривая вопрос о существовавших в нашей стране еще с XI в. церковных судах, сразу же необхо...
Подъем национально-освободительного и демократического движения в Иране
Подъем национально-освободительного и демократического движения в Иране Оглавление 1. Предпосылки 2. Договор 1919 года и возмущение общественности 3. Начало восстания 4. Создание нового правитель...
Події голоду 1932-1933 рр.
Події голоду 1932-1933 рр. Вступ Історія багатостраждального українського народу перенасичена трагічними сторінками минулих століть. Проте є одна з них, яка ніколи з плином часу не буде поглинута...
Події, при яких до влади в Росії прийшла династія Романових. Характеристика політики її перших представників
Події, при яких до влади в Росії прийшла династія Романових. Характеристика політики її перших представників 2 Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет ім...
Пожары-катастрофы в истории Москвы
Пожары-катастрофы в истории Москвы 6 Академия Государственной Противопожарной Службы МЧС РФ Кафедра: «Отечественная история и экономическая теория» Дисциплина: «История пожарной охраны» РЕФЕРАТ н...
Пол Пот - дьявол во плоти
Пол Пот - дьявол во плоти План 1. Такова жизнь… ( вступление). 2. Принц Камбоджи. 3. Вхождение во власть. 4. Колесо смерти. 5. После свержения. 6. Страх перед будущим (заключение). 7. Использован...
Полацкая зямля ў Х-ХІ ст.
Полацкая зямля ў Х-ХІ ст. Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт Гістарычны факультэт Кафедра гiсторыi Беларусi старажытнага часу i сярэднiх вякоў Рэферат па тэма: Полацкая зямля ў Х-ХІ ст. Першае дзярж...
Полибий: политический портрет Филиппа V
Полибий: политический портрет Филиппа V Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕ...
Полис в древнегреческой цивилизации
Полис в древнегреческой цивилизации 2 План: Введение. 3 1. Этапы развития древнегреческой цивилизации. 4 2. Возникновение полиса 7 3. Полис как феномен Греческой цивилизации 10 3.1. Органы управл...
Политика "трех красных знамен" в Китае
Политика трех красных знамен в Китае 18 Реферат по истории Китая ПОЛИТИКА «ТРЕХ КРАСНЫХ ЗНАМЕН» В КИТАЕ ПЛАН 1. Мао Цзедун в борьбе за начало «большого скачка». 2. Масштабы радикальной политики в...
Политика Англии в Индии в первой половине XIX века
Политика Англии в Индии в первой половине XIX века 11 Политика Англии в Индии в первой половине XIX века План Ведение 1. Правление Ост-Индской кампании 2. Социально-экономическая и политическая с...
Политика Жака Ширака
Политика Жака Ширака 27 ВВЕДЕНИЕ За Францией утвердилась репутация одной из наиболее динамично развивающихся стран капиталистического мира. Одной из особенностей социально-экономического развития...
Политика Золотой Орды на русских землях в XIII-XIV вв
Политика Золотой Орды на русских землях в XIII-XIV вв 3 Оглавление Введение Историографический обзор Обзор источников 1. Политика монголов в первые тысячелетия их владычества 1.1 Политика татар в...
Политика Парижской коммуны в области культуры и просвещения
Политика Парижской коммуны в области культуры и просвещения 21 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 3. ПОЛИТИКА КОММУНЫ В ОБЛАСТИ ИСКУСССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ 5 ГЛАВА 2. ПОЛИТИКА КОММУНЫ В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ...
Политика Сетоку-Тайси по созданию централизованного государства в Японии в начале VII в.
Политика Сетоку-Тайси по созданию централизованного государства в Японии в начале VII в. Заочное отделение исторического факультета Политика Сетоку-Тайси по созданию централизованного государства...
Политика большого скачка
Политика большого скачка АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: «Отечественная история» на тем у : «Политика большого с...
Политика военного коммунизма в аграрной области
Политика военного коммунизма в аграрной области 4 Содержание. Введение 1. Причины возникновения «военного коммунизма» 2. Сущность «политики военного коммунизма» 3. Сельскохозяйственная политика и...
Политика военного коммунизма. Советская страна в годы НЭПа
Политика военного коммунизма. Советская страна в годы НЭПа Федеральное агентство Министерства образования и науки РСФСР Федеральное агентство по образованию и науке Санкт-Петербургский государств...
Политика мирного сосуществования и конфликты "холодной войны"
Политика мирного сосуществования и конфликты холодной войны 17 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕФЕРАТ По истории СССР: Политика мирного сосуществования и конфликты «холодной войны»...
Политика римских императоров в период принципата
Политика римских императоров в период принципата Министерство образования Российской Федерации Владимирский государственный гуманитарный университет Кафедра истории и культуры древнего мира и сре...
Политика самодержавия Александра III
Политика самодержавия Александра III Содержание Введение 1.Личность Александра III 2.Предпосылки контрреформ 80-90-х годов XIX века 3.Вдохновители реакционного курса 4.Контрреформы 80-90-х годов...
Политика самоусиления и попытки реформ в Китае во второй половине ХІХ в.
Политика самоусиления и попытки реформ в Китае во второй половине ХІХ в. 3 Реферат на тему ПОЛИТИКА САМОУСИЛЕНИЯ И ПОПЫТКИ РЕФОРМ В КИТАЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. ПЛАН 1. Назревание реформаторск...
Политика советской власти в Крыму в начале 1920-х гг.
Политика советской власти в Крыму в начале 1920-х гг. 13 Министерство образования и науки Автономной Республики Крым Крымский экономический институт Киевского национального экономического универс...
Политика умиротворения Германии
Политика умиротворения Германии План Введение Глава 1. Международные отношения в 1920-1930-е гг. 1.1 Роль Лиги Наций в международных отношениях. Позиция Великобритании 1.2 Особенности политическо...
Политика управления Александра I и Николая I
Политика управления Александра I и Николая I 14 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дисципл...
Политическая биография Отто фон Бисмарка в аспекте образования Германской империи
Политическая биография Отто фон Бисмарка в аспекте образования Германской империи Содержание Введение 1 Политическая карьера Бисмарка 2 Шаги на пути к образованию Германской империи 3 Германская...
Политическая борьба в период правления Карла I
Политическая борьба в период правления Карла I МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.Э. Циолковского кафедра зарубежно...
Политическая борьба за различные альтернативы развития России в первые десятилетия ХХ века
Политическая борьба за различные альтернативы развития России в первые десятилетия ХХ века 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ...
Политическая деятельность Ивана Грозного
Политическая деятельность Ивана Грозного 12 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИ ОТЕЧЕСТВА по теме: « ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНА ГРОЗНОГО ». Москва - 2006 ОГЛАВЛЕНИЕ: Введение. 2 1. Реформы Избранно...
Политическая деятельность Махатма Ганди
Политическая деятельность Махатма Ганди 4 Аннотация Дипломная работа состоит из введения, анализа историографии и источников, трёх глав, заключения, библиографического списка, включающего 33 исто...
Политическая жизнь Франции в годы Четвертой республики
Политическая жизнь Франции в годы Четвертой республики Политическая жизнь Фран ции в годы Четвертой республики Введение Франция - президентско-парламентская республика, это означает, что президен...
Политическая и правовая идеология Древней Индии
Политическая и правовая идеология Древней Индии Автономная Некоммерческая Организация Высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» Ре...
Политическая и сословная организация Османской империи
Политическая и сословная организация Османской империи Реферат по истории Турции Политическая и сословная организация Османской империи 1 ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ГОСУДАРСТВА Политический строй Османск...
Политическая история Румынии в 1989-2010 гг.
Политическая история Румынии в 1989-2010 гг. Реферат Политическая история Румынии в 1989 - 2 010 гг . Введение Наша работа посвящена изучению политической истории Румынии в 1989-2010 годах. Отмет...
Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима
Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РЕФЕРАТ на тему « Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима» по дисциплине «Политология» КИЕВ 2011 ВВ...

скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты
скачать рефераты

НОВОСТИ

скачать рефераты
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты
скачать рефераты
Вход
скачать рефераты
п»ї
скачать рефераты
© 2000-2017

Рефераты, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты релиния, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты биология, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.

Все права защищены.